การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ปิติวรรธน์ สมไทย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 30  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561Hello world 2.0 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนในงานจิตรกรรมดิจิทัลChen, Yang; ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; ปิติวรรธน์ สมไทย; เฉิน,ย่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การถ่ายทอดความงามของโยคะผ่านดอกไม้ปิติวรรธน์ สมไทย; ภานุ สรวยสุวรรณ; จิรดา ไชยศิริโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การถ่ายทอดความงามของโยคะผ่านดอกไม้ปิติวรรธน์ สมไทย; ภานุ สรวยสุวรรณ; จิรดา ไชยศิริโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2562การทำความเข้าใจชีวิต : อะไรทำให้เราเป็นมนุษย์ : ไฟ และความเป็นแม่ปิติวรรธน์ สมไทย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2562การศึกษากระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน้ำพลาสติกและกระบวนการสร้างพื้นผิวโดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และ ทุ่นโฟมศุภรา อรุณศรีมรกต; ปิติวรรธน์ สมไทย; ภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การศึกษาอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากสี เพื่อนำมาสร้างผลงานจิตรกรรมที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกเฉพาะตนเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ปิติวรรธน์ สมไทย; จุนชิว, เฉียน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; Junqiu, Qian
2561การศึกษาอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากสี เพื่อนำมาสร้างผลงานจิตรกรรมที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกเฉพาะตนเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ปิติวรรธน์ สมไทย; Junqiu, Qian; จุนชิว, เฉียน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่แสดงความขัดแย้งระหว่างการทดสอบกับคุณค่าของชีวิตศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; ปิติวรรธน์ สมไทย; วัชระ ถินถาวร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่แสดงความขัดแย้งระหว่างการทดสอบกับคุณค่าของชีวิตศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; ปิติวรรธน์ สมไทย; วัชระ ถินถาวร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อนำเสนอบทบาทของสตรีที่มีความสำคัญในฐานะผู้นำครอบครัวศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; ปิติวรรธน์ สมไทย; พุฒิวงศ์ กันยะกาญจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อนำเสนอบทบาทของสตรีที่มีความสำคัญในฐานะผู้นำครอบครัวศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; ปิติวรรธน์ สมไทย; พุฒิวงศ์ กันยะกาญจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การสร้างสรรค์ศิลปกรรม : กระแสวัตถุนิยมกับการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในสังคมไทยปิติวรรธน์ สมไทย; ภานุ สรวยสุวรรณ; ณัฐนรี เตียวเจริญกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การสร้างสรรค์ศิลปกรรม : กระแสวัตถุนิยมกับการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในสังคมไทยปิติวรรธน์ สมไทย; ภานุ สรวยสุวรรณ; ณัฐนรี เตียวเจริญกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การสร้างสรรค์ศิลปกรรม : บริโภคนิยมกับวาทกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ปิติวรรธน์ สมไทย; พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การสร้างสรรค์ศิลปกรรม : บริโภคนิยมกับวาทกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ปิติวรรธน์ สมไทย; พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ความผูกพันในครอบครัวที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงพลวัตเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ปิติวรรธน์ สมไทย; ภัคเนตร พุทธิโภคิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ความผูกพันในครอบครัวที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงพลวัตเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ปิติวรรธน์ สมไทย; ภัคเนตร พุทธิโภคิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561คำสอนเรื่องกรรม : หนังสือภาพปฏิสัมพันธ์สำหรับเด็กศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; ปิติวรรธน์ สมไทย; ลี้, เม้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; Meng, Li
2561คำสอนเรื่องกรรม : หนังสือภาพปฏิสัมพันธ์สำหรับเด็กMeng, Li; ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; ปิติวรรธน์ สมไทย; ลี้, เม้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ผลกระทบจากมลภาวะในชีวิตประจำวัน : วัสดุผสมปิติวรรธน์ สมไทย; ภานุ สรวยสุวรรณ; ปรเมษฐ์ ใจห้าว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์