กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12775
ชื่อเรื่อง: ออนซอนมูนมังอีสาน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Impressions of i-saan heritage
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปิติวรรธน์ สมไทย
ภานุ สรวยสุวรรณ
พิมไสว หุ้มกระโทก
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
การสร้างสรรค์ (วรรณกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ)
Humanities and Social Sciences
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ศิลปกรรม -- ไทย (ภาคตะวันออก)
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: วิทยานิพนธ์ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นหาแนวทางและรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน จิตรกรรมร่วมสมัยด้วยการผสมผสานรูปทรงด้วยเส้น สี แสงเงา และเทคนิคทางจิตรกรรมลงบนผืนผ้าหรือระนาบรองรับ โดยถ่ายทอดความรู้สึกถึงความรัก ความอบอุ่น ความสงบและร่มรื่น ความผูกพันบทอีสานที่ผูกพันอยู่กับความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจในชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของคนชนบท ประเพณีและความเชื่อ จากการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม พบว่า ผลงานจิตรกรรมแต่ละชิ้นสามารถแสดงเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายท่ามกลางป่าเขาลำนาไพรและแม่น้ำ อันเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่ก่อไห้เกิดอาชีพทางการเกษตร การดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอเพียง อันเกี่ยวพันกับประเพณีและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตตามฤดูกาลต่าง ๆ โดยการประสานกลมกตื่นด้วยเส้น สี แสงเงา และรูปทรง ที่ดูมีชีวิตชีวา สนุกร่าเริง ผูกพันธ์ และอบอุ่นตามประสาชีวิตชนบทและประเพณีอีสาน ดังปรากฏอยู่ในผลงานทั้ง 6 ชิ้น ถือได้ว่าผลงานจิตรกรรมชุดนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการประการ ดังนี้ 1. ผลงาน ทั้ง 6 ชิ้น สามารถถ่ายทอดความรู้สึกถึงความรักความอบอุ่น ความสงบร่มรื่น ความผูกพัน ความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจ ในชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของคนชนบทอีสาน โดยการใช้สีแทนความรู้สึก สีแดง ให้ความรู้สึกถึง ความรัก ความตื่นเต้น สีส้ม ให้ความรู้สึกถึง ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา สีเหลือง ให้ความรู้สึกถึง ความแจ่มใส ความร่าเริง สีเขียว ให้ความรู้สึกถึง ความร่มรื่น ร่มเย็น สีฟ้าน้ำเงิน ให้ความรู้สึกถึง ความสงบ ปลอดโปร่งโล่งสบาย ความเป็นอิสระเสรีภาพ สีชมพู ให้ความรู้สึกถึง นุ่มนวล อ่อนหวาน เอาใจใส่ 2. ผลงานทั้ง 6 ชิ้น เป็นผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ขึ้นบนผ้าคอดตอนลายดอก ซึ่งลักษณะผ้าจะเป็นผ้าแบบกึ่งทึบกึ่งโปร่งดามลวดลายที่เป็นธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมจะมี 2 ระดับ ชั้นบนจะเป็นผลงานบนผ้าคอดตอนลายดอกยกระดับด้วยโครงไม้สน ชั้นล่างจะเป็นผ้าลายดอกเมื่อนำมาประกอบกันจะมองเห็นผ้าชั้นล่าง การที่นำผ้ามาทับซ้อนกันจะทำให้เกิดแสงและเงาซึ่งทำให้ผลงานมีมิติมากยิ่งขึ้น เส้นในผลงานจะมองเห็นได้ชัดเจนและมีลักษณะเส้นที่โค้งรับกันทุกส่วนของภาพทำให้ภาพมีความเคลื่อนไหวสนุกสนานพริ้วไหวและลงตัว 3. ผลงานทั้ง 6 ชิ้น มีเนื้อหาเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันและความสัมพันธ์ ระหว่างการใช้ชีวิตประจำวัน ศาสนาและประเพณี 12 เตือน มีทั้งการละเล่นที่สนุกสนาน และมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการเป็นอยู่ การปถูกบ้านเรือนยกพื้นสูงที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติป่าเขาลำเนาไพร ซึ่งในชีวิตความเป็นอยู่จะประกอบไปด้วยการหุงหาอาหารการกินที่เรียบง่ายหาได้ตามท้องไร่ท้องนาริมรั้วบ้านและขังสะท้อนให้เห็นถึงความอุคมสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติและ ทางวัฒนธรรมประเพณี
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12775
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf168.3 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น