การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เทพศักดิ์ ทองนพคุณ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 39  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559กับดัก : สู่รูปแบบใหม่ในงานศิลปะเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ภรดี พันธุภากร; วราภรณ์ สมานวงษ์วาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559การนำลวดลายไทยมาประยุกต์ : จากตู้พระธรรมสู่โคมไฟเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บุญชู บุญลิขิตศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชัยพร ภูทัตโต, และอื่นๆ
2554การศึกษาลายพิณในวัฒนธรรมดนตรีอีสาน : ?bกรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี = A study traditional Esan tune (laipin) in Esan musicculture : case study of Ubonrajchataniสุวิทย์ จิระมณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธงไท จันเต, และอื่นๆ
2531การศึกษาวิจัยดินสำหรับทำเครื่องปั้นดินเผา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การศึกษาอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากสี เพื่อนำมาสร้างผลงานจิตรกรรมที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกเฉพาะตนเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ปิติวรรธน์ สมไทย; จุนชิว, เฉียน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; Junqiu, Qian
2561การศึกษาอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากสี เพื่อนำมาสร้างผลงานจิตรกรรมที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกเฉพาะตนเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ปิติวรรธน์ สมไทย; Junqiu, Qian; จุนชิว, เฉียน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2554การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมร่วมสมัยจากการผสมผสานจิตรกรรมฝาผนังไทย-จีนLi; Ping Li; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภรดี พันธุภากร, และอื่นๆ
2558การสร้างสรรค์งานไคเนติกอาร์ทชุด ความรัก : bพลังขับเคลื่อนของความรู้สึกเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภคิน ธนากูลธัญทิพา, และอื่นๆ
2561การสร้างสรรค์ศิลปกรรม : บริโภคนิยมกับวาทกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ปิติวรรธน์ สมไทย; พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การสร้างสรรค์ศิลปกรรม : บริโภคนิยมกับวาทกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ปิติวรรธน์ สมไทย; พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ความผูกพันในครอบครัวที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงพลวัตเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ปิติวรรธน์ สมไทย; ภัคเนตร พุทธิโภคิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ความผูกพันในครอบครัวที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงพลวัตเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ปิติวรรธน์ สมไทย; ภัคเนตร พุทธิโภคิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2555ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นจริง จินตนาการ และการสร้างสรรค์ : ?bจิตรกรรมลายเส้น = An intensive connection among reality, inspiration, and creation : linearism artsเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Yn, และอื่นๆ
2561จิตรกรรม : จิตวิญญาณความเชื่อทางศาสนาต่อรูปเคารพของอัครทูตสวรรค์ทั้ง 7Chprkov; Olg; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์, และอื่นๆ
2558ดอกไม้ : จากลายปักสู่งานศิลป์สร้างสรรค์ภรดี พันธุภากร; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; จุรี จรรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561นักษัตรและเบญจธาตุ : จินตนาการจากความลวงพงศ์เดช ไชยคุตร; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อภิชา มันทนวัทน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561นักษัตรและเบญจธาตุ : จินตนาการจากความลวงพงศ์เดช ไชยคุตร; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อภิชา มันทนวัทน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2554บันทึกโขน...บันทึกห้วงเวลาแห่งความทรงจำ : จิตรกรรมร่วมสมัยเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มรรษ์กรณ์ มันทนวัทน์, และอื่นๆ
2563บาติกอาเซียน : การสร้างสรรค์ด้วยการผสมผสานจากศิลปะบาติกแห่งอาเซียนเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ภรดี พันธุภากร; สุวดี ประดับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563บาติกอาเซียน : การสร้างสรรค์ด้วยการผสมผสานจากศิลปะบาติกแห่งอาเซียนเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ภรดี พันธุภากร; สุวดี ประดับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์