การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เทพศักดิ์ ทองนพคุณ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 25  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2531การศึกษาวิจัยดินสำหรับทำเครื่องปั้นดินเผา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การศึกษาอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากสี เพื่อนำมาสร้างผลงานจิตรกรรมที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกเฉพาะตนเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ปิติวรรธน์ สมไทย; จุนชิว, เฉียน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; Junqiu, Qian
2561การศึกษาอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากสี เพื่อนำมาสร้างผลงานจิตรกรรมที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกเฉพาะตนเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Junqiu, และอื่นๆ
2561การสร้างสรรค์ศิลปกรรม : บริโภคนิยมกับวาทกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ปิติวรรธน์ สมไทย; พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การสร้างสรรค์ศิลปกรรม : บริโภคนิยมกับวาทกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์, และอื่นๆ
2560ความผูกพันในครอบครัวที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงพลวัตเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ปิติวรรธน์ สมไทย; ภัคเนตร พุทธิโภคิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ความผูกพันในครอบครัวที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงพลวัตเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัคเนตร พุทธิโภคิน, และอื่นๆ
2561จิตรกรรม : จิตวิญญาณความเชื่อทางศาสนาต่อรูปเคารพของอัครทูตสวรรค์ทั้ง 7Chprkov; Olg; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์, และอื่นๆ
2561นักษัตรและเบญจธาตุ : จินตนาการจากความลวงพงศ์เดช ไชยคุตร; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อภิชา มันทนวัทน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561นักษัตรและเบญจธาตุ : จินตนาการจากความลวงพงศ์เดช ไชยคุตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิชา มันทนวัทน์, และอื่นๆ
2563บาติกอาเซียน : การสร้างสรรค์ด้วยการผสมผสานจากศิลปะบาติกแห่งอาเซียนเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ภรดี พันธุภากร; สุวดี ประดับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563บาติกอาเซียน : การสร้างสรรค์ด้วยการผสมผสานจากศิลปะบาติกแห่งอาเซียนเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุวดี ประดับ, และอื่นๆ
2560บุปผชาติ : ศิลปะการสื่อผสมจากกระดาษรีไซเคิลเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ภรดี พันธุภากร; กนกวรรณ แก่นจักร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560บุปผชาติ : ศิลปะการสื่อผสมจากกระดาษรีไซเคิลเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนกวรรณ แก่นจักร์, และอื่นๆ
2560ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมชุดปลา : สัญลักษณ์แห่งตัวตน และการเดินทางภรดี พันธุภากร; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ชาญณรงค์ ช่วงจั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมชุดปลา : สัญลักษณ์แห่งตัวตน และการเดินทางภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชาญณรงค์ ช่วงจั่น, และอื่นๆ
2560ผีล้านนา อำนาจไร้รูปสู่รูปลักษณ์ในงานทัศนศิลป์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ภรดี พันธุภากร; กนิษฐา พวงศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ผีล้านนา อำนาจไร้รูปสู่รูปลักษณ์ในงานทัศนศิลป์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนิษฐา พวงศรี, และอื่นๆ
2557รูปทรงไทยเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563ลวดลายประดับตกแต่งวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี : การประยุกต์สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ชุมชนบ้านท่ากระยางเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อิษฎ์ รานอก, และอื่นๆ