การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วรรณภา กสิฤกษ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การจัดตั้งคลินิกโรคสัตว์น้ำสุขใจ รัตนยุวกร; วรรณภา กสิฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2548การตรวจแยกเชื้อแบคทีเรียและปรสิตที่ก่อให้เกิดโรคในปลาการ์ตูนวรรณภา กสิฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2546การตรวจแยกเชื้อแบคทีเรียและปรสิตที่ก่อให้เกิดโรคในม้าน้ำ (Hippocampus spp.)วรรณภา กสิฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2545การทำเลคตินจากสาหร่ายทะเลกราซิลาเรีย (Gracilaria spp.) ให้บริสุทธิ์เบื้องต้นและสมบัติบางประการจันทร์จรัส วัฒนะโชติ; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; วรรณภา กสิฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2540การศึกษาวงจรสืบพันธุ์ของหอยสองฝาบางชนิดที่พบมากบริเวณชายหาดบางแสนและอ่างศิลา จังหวัดชลบุรีคเชนทร เฉลิมวัฒน์; วรรณภา กสิฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2562การศึกษาโครโมโซมและความหลากหลายของแคริโอไทป์ในวงศ์ย่อยปลาบู่ (Subfamily Gobiinae)วรรณภา กสิฤกษ์; วีระยุทธ สุภิวงค์; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน
2547ความรู้ด้านโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันในกุ้งทะเลปภาศิริ บาร์เนท; วันศุกร์ เสนานาญ; วรรณภา กสิฤกษ์; กุลวรา แสงรุ่งเรือง; อมรเทพ โชติช่วง, และอื่นๆ
2556ค่าโลหิตวิทยาของปลาการ์ตูนวรรณภา กสิฤกษ์; นภัสสร ต่อเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2556พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาวงศ์ย่อยปลาสลิดหินบางชนิดในประเทศไทย.วรรณภา กสิฤกษ์; อลงกลด แทนออมทอง; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2557พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาแมนดาริน (Synchiropus spp.)วรรณภา กสิฤกษ์; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; อลงกลด แทนออมทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2561พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของปลาวงศ์อมไข่ (Family apogonidae)วรรณภา กสิฤกษ์; วีระยุทธ สุภิวงค์; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2559พันธุศาสตร์เซลล์และพันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของปลาวงศ์อมไข่ (Family apogonidae) 4 ชนิดจันทรา อินทนนท์; อลงกลด แทนออมทอง; กฤษณ์ ปิ่นทอง; วรรณภา กสิฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2550ฟองน้ำทะเล : การค้นหาสารประกอบเคมีกับฤทธิ์ทางชีวภาพรวิวรรณ วัฒนดิลก; วรรณภา กสิฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2548ฟองน้ำทะเล: การค้นหาสารประกอบเคมีกับฤทธิ์ทางชีวภาพรวิวรรณ วัฒนดิลก; วรรณภา กสิฤกษ์; เอนก กิจเจา; กานต์พิชชา ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล