การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 15
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การปรับปรุงคุณภาพของแป้งเมล็ดขนุนโดยวิธีการพรีเจลาทิไนซ์ดารารัตน์ นาคละออ; กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; อาภัสรา แสงนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การพัฒนาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากแป้งข้าวอโนชา สุขสมบูรณ์; กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวชนิดกรอบพองจากข้าวเจ้าเสริมน้ำหมึกผลจากหมึกกล้วย (Loligo spp.)กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; อโนชา สุขสมบูรณ์; ชญานิศ คล่องแคล่ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกึ่งสำเร็จรูปลดดัชนีไกลซีมิกอโนชา สุขสมบูรณ์; กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปเพื่อสุขภาพกึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งและซุปก้อนปรุงรสที่มีโซเดียมต่ำจากผักและสมุนไพรไทยเพื่อผู้บริโภควัยสูงอายุกุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; นิสานารถ กระแสร์ชล; อาภัสรา แสงนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วนิ้วนางแดงกึ่งแห้งพร้อมรับประทานพรนภา น้อยพันธ์; กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบไม่ทอดเพื่อสุขภาพเสริมสาหร่ายกุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; สมถวิล จริตควร; อโนชา สุขสมบูรณ์; บงกช วรรธนะภูติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าข้าวเจ้าเพื่อสุขภาพเสริมแป้งถั่วกุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; อโนชา สุขสมบูรณ์; อาภัสรา แสงนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าเพื่อสุขภาพจากข้าวเจ้าเสริมสาหร่ายกุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; สมถวิล จริตควร; อโนชา สุขสมบูรณ์; บงกช วรรธนะภูติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวเจ้าเสริมน้ำหมึกจากหมึกทะเลอโนชา สุขสมบูรณ์; กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; อาภัสรา แสงนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การพัฒนาพุดดิ้งเป็นอาหารโปรตีนเพื่อสุขภาพจากเนื้อปลาทะเลและถั่วพัลส์วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; อาภัสรา แสงนาค; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีที่สำคัญต่อสุขภาพจากเส้นใยของเห็ดที่เพาะเชิง การค้าและการนำเส้นใยผงไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารกุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2543การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลอาภัสรา แสงนาค; กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2548ประสิทธิภาพของไคโตซานในการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์น้ำพริกปรุงรสสุดารัตน์ สวนจิตร; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่เพื่อสุขภาพเสริมใบมะรุมผงกุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; อโนชา สุขสมบูรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์