การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เทพศักดิ์ ทองนพคุณ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2531การศึกษาวิจัยดินสำหรับทำเครื่องปั้นดินเผา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การศึกษาอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากสี เพื่อนำมาสร้างผลงานจิตรกรรมที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกเฉพาะตนเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Junqiu, และอื่นๆ
2561การสร้างสรรค์ศิลปกรรม : บริโภคนิยมกับวาทกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์, และอื่นๆ
2560ความผูกพันในครอบครัวที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงพลวัตเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัคเนตร พุทธิโภคิน, และอื่นๆ
2561จิตรกรรม : จิตวิญญาณความเชื่อทางศาสนาต่อรูปเคารพของอัครทูตสวรรค์ทั้ง 7Chprkov; Olg; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์, และอื่นๆ
2561นักษัตรและเบญจธาตุ : จินตนาการจากความลวงพงศ์เดช ไชยคุตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิชา มันทนวัทน์, และอื่นๆ
2563บาติกอาเซียน : การสร้างสรรค์ด้วยการผสมผสานจากศิลปะบาติกแห่งอาเซียนเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุวดี ประดับ, และอื่นๆ
2560บุปผชาติ : ศิลปะการสื่อผสมจากกระดาษรีไซเคิลเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนกวรรณ แก่นจักร์, และอื่นๆ
2560ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมชุดปลา : สัญลักษณ์แห่งตัวตน และการเดินทางภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชาญณรงค์ ช่วงจั่น, และอื่นๆ
2560ผีล้านนา อำนาจไร้รูปสู่รูปลักษณ์ในงานทัศนศิลป์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนิษฐา พวงศรี, และอื่นๆ
2557รูปทรงไทยเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างสรรค์ประติมากรรมภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รุจน์ ถวัลย์อรรณพ, และอื่นๆ
2560หางเครื่อง : สีสันวงดนตรีลูกทุ่งสู่การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิศิษฐ พิมพิมล, และอื่นๆ
2539โครงการนำร่องในการผลิตของที่ระลึกเซรามิกส์ชลบุรีภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์