การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พัฒนา ภูลเปี่ยม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การกำจัดไนโตรเจนจากน้ำเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มโดยบึงประดิษฐ์ประยุกต์พัฒนา ภูลเปี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2534การรวบรวมแพลงก์ตอนสัตว์บริสุทธิ์จากชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกจิตรา ตีระเมธี; สาธิต โกวิทวที; พัฒนา ภูลเปี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2534การศึกษาคุณภาพน้ำ ในเขตว่ายน้ำ ชายหาดบางแสน หาดพัทยา และหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี 2534แววตา ทองระอา; พัฒนา ภูลเปี่ยม; ไพฑูรย์ มกกงไผ่; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2535การศึกษาคุณภาพน้ำทะเลในเขตว่ายน้ำชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ปี 2532-2533แววตา ทองระอา; ไพศาล วิยะทัศน์; พัฒนา ภูลเปี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2535การศึกษาคุณภาพน้ำทะเลในเขตว่ายน้ำชายหาดพัทยาและหาดจอมเทียนจังหวัดชลบุรี ปี 2532-2533แววตา ทองระอา; พัฒนา ภูลเปี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2537การศึกษาสารประกอบอินทรีย์เคมีและปฏิชีวสารของพืชและสัตว์ทะเลบางชนิดรวิวรรณ สังขศิลา; แววตา ทองระอา; พัฒนา ภูลเปี่ยม; อดิสรณ์ มนต์วิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2537การศึกษาสารประกอบอินทรีย์เคมีและปฏิชีวสารของพืชและสัตว์ทะเลบางชนิดรวิวรรณ สังขศิลา; แววตา ทองระอา; พัฒนา ภูลเปี่ยม; อดิสรณ์ มนต์วิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2542การศึกษาแบคทีเรียที่จำเป็นในระบบกรองน้ำแบบชีววิทยาในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มพัฒนา ภูลเปี่ยม; จิตรา ตีระเมธี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2555ก๊าซชีวภาพ: พลังงานหมุนเวียนจากขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนชายฝั่งทะเลพัฒนา ภูลเปี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2555คุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดชลบุรีฉลวย มุสิกะ; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; พัฒนา ภูลเปี่ยม; แววตา ทองระอา, และอื่นๆ
2557คุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดชลบุรีพัฒนา ภูลเปี่ยม; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; ฉลวย มุสิกะ; แววตา ทองระอา, และอื่นๆ
2538คุณภาพน้ำในแหล่งเลี้ยงหอยนางรมบริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรีแววตา ทองระอา; ฉลวย มุสิกะ; พัฒนา ภูลเปี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2548ดรรชนีทางแบคทีเรียของน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปี 2547พัฒนา ภูลเปี่ยม; นัฐธิรา บุญรับ; สายสมร ศรีแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2549ดรรชนีทางแบคทีเรียของน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปี 2548พัฒนา ภูลเปี่ยม; สายสมร ศรีแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2552ตัวกรองชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มเชิงเศรษฐกิจพัฒนา ภูลเปี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2539ผลกระทบของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีต่อคุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแววตา ทองระอา; สุเมตต์ ปุจฉาการ; ฉลวย มุสิกะ; พัฒนา ภูลเปี่ยม; วันชัย วงสุดาวรรณ, และอื่นๆ
2550ผลของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณอ่าวชลบุรีต่อการแพร่กระจายของแบคทีเรียบ่งชี้คุณภาพน้ำทะเลพัฒนา ภูลเปี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2558ศักยภาพของจุลินทรีย์ทะเลในน้ำหมักชีวภาพ สำหรับกิจกรรมที่ใช้น้ำทะเลพัฒนา ภูลเปี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล