การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 275  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561Hello world 2.0 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนในงานจิตรกรรมดิจิทัลChen, Yang; ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; ปิติวรรธน์ สมไทย; เฉิน,ย่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2552Image of life in the cityสมาน สรรพศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564กระบวนการเพิ่มสมบัติไม้สักอายุน้อยด้วยนวัตกรรมชีวภาพ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ซอ, มิยอง; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; อฏฐม สาริบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563กระบวนแบบถนิมพิมพาภรณ์ : แนวทางการออกแบบรูปลักษณ์เครื่องประดับสุชาติ เถาทอง; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; กนกวรรณ ใจหาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2555กลุ่มศิลปินทางด้านศิลปวัฒนธรรมแบบร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์ในภาคตะวันออกภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; บุญชู บุญลิขิตศิริ; นิกร กาเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559กับดัก : สู่รูปแบบใหม่ในงานศิลปะเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ภรดี พันธุภากร; วราภรณ์ สมานวงษ์วาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564การขับเคลื่อนงานศิลปะและวัฒนธรรม :หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกมนัส แก้วบูชา; ศรัญญา ประสพชิงชนะ; สัจจพร เกษตรสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559การจัดการพื้นที่เพื่อผู้สูงอายุในวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรีภรดี พันธุภากร; มนัส แก้วบูชา; สุพัตรา ซ้วนลิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม : วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภูวษา เรืองชีวิน; มนัส แก้วบูชา; กฤษณะ สโมสร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม : วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภูวษา เรืองชีวิน; มนัส แก้วบูชา; กฤษณะ สโมสร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559การจัดการมรดกภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมพื้นบ้าน : บทสวดสรภัญญะบ้านค้อ ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคามภรดี พันธุภากร; มนัส แก้วบูชา; ศุภกร ไชยรงศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2553การจัดการวิธีการอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดีท้องถิ่นบนเส้นทางนิราศเมืองแกลง บริเวณภาคตะวันออกตอนล่างสุชาติ เถาทอง; ประเสริฐ ศีลรัตนา; นพดล ใจเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การจัดการองค์ความรู้นาฏศิลป์พื้นบ้านในเทศกาลฮาเจ๋ของชาวจิงจู๋ในพื้นที่จิงจู๋ซานต่าวHung; Qin; ภูวษา เรืองชีวิน; มนัส แก้วบูชา; หวง, ฉิน, และอื่นๆ
2558การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาวัดพุทไธศวรรย์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบุญชู บุญลิขิตศิริ; บุญเติม พันรอบ; ฐิติวัฒน์ เติมชัยธนโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การจัดทำทะเบียนวัตถุและการสื่อความหมายเพื่อออกแบบนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีมนัส แก้วบูชา; ภูวษา เรืองชีวิน; มณีรัตน์ อินคง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การจัดทำทะเบียนวัตถุและการสื่อความหมายเพื่อออกแบบนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีมนัส แก้วบูชา; ภูวษา เรืองชีวิน; มณีรัตน์ อินคง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การจัดทำทะเบียนวัตถุและการสื่อความหมายเพื่อออกแบบนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรามนัส แก้วบูชา; ภูวษา เรืองชีวิน; นวลลออ อนุสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การถ่ายทอดความงามของโยคะผ่านดอกไม้ปิติวรรธน์ สมไทย; ภานุ สรวยสุวรรณ; จิรดา ไชยศิริโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การถ่ายทอดความงามของโยคะผ่านดอกไม้ปิติวรรธน์ สมไทย; ภานุ สรวยสุวรรณ; จิรดา ไชยศิริโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559การทดลองออกแบบอาคารสาธารณะในพื้นที่มรดกโลก : นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสุชาติ เถาทอง; สันติ เล็กสุขุม; สมพล ดำรงเสถียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์