การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ธรรมรัฐ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 24 จากทั้งหมด 24 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560สถานภาพระบบโครงสร้างองค์กรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ที่มีผลต่อธรรมาภิบาลบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2ประยูร อิ่มสวาสดิ์; อำนาจ เผือกบริสุทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ธีระยุทธ เด่นดวง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของครูระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2สุเมธ งามกนก; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; ยาดา กมลวิทยานันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์