การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เผชิญโชค จินตเศรณี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การกระจายฟอสเฟตและซิลิเกตละลายน้ำบริเวณบางปะกงเอสทูรีในฤดูน้ำมากและฤดูน้ำน้อย ปี 2555อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; เผชิญโชค จินตเศรณี; วิชญา กันบัว; นีรชา อ้วนแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2543การพัฒนาวิธีการใช้สารติดตามเพื่อศึกษาการแพร่กระจายของสารปริมาณน้อยบริเวณบางปะกงเอสทูรีเผชิญโชค จินตเศรณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การศึกษาเบื้องต้นของความคลาดเคลื่อนของข้อมูลความลึกในอ่าวไทยเผชิญโชค จินตเศรณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2548การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศหาดทราย ชายฝั่งทะเลบางแสน จังหวัดชลบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สุวรรณา ภาณุตระกูล; เผชิญโชค จินตเศรณี; วิภูษิต มัณฑะจิตร; นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี; สมถวิล จริตควร, และอื่นๆ
2564การเปลี่ยนแปลงความลาดชันชายหาดบางแสน ระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2557เผชิญโชค จินตเศรณี; จันทิมา ปิยะพงษ์
2562ข้อมูลความลึกพื้นทะเลคุณภาพสูงของอ่าวไทยและทะเลอันดามันในเขตประเทศไทยเผชิญโชค จินตเศรณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555ความคลาดเคลื่อนของแผนที่พื้นมหาสมุทรทั่วไป (GEBCO 30 arc-second) บริเวณอ่าวไทยตอนบนเผชิญโชค จินตเศรณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555ความคลาดเคลื่อนของแผนที่พื้นมหาสมุทรทั่วไป (Gebco1 และ Etopo1) ในบริเวณอ่าวไทยตอนบนอนุกูล บูรณประทีปรัตน์; เผชิญโชค จินตเศรณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555คุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง พ.ศ. 2545อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; เผชิญโชค จินตเศรณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์