การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 40  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558กลยุทธ์การวางแผนสื่อของบริษัทตัวแทนวางแผนและซื้อสื่อในยุคดิจิทัลชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; นภัสชญา ประวัติดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคลคริสโตเฟอร์ ไรท์ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; ศิริพรรณ หอมไกล
2555กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคลคริสโตเฟอร์ ไรท์ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริพรรณ หอมไกล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
2556กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด (จีทีเอช) กรณีศึกษา ภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรัก..เออเร่อมนฤดี ธาดาอำนวยชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ฐิติภา สัมพันธ์พร,2529, และอื่นๆ
2556กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ (จีทีเอช) : กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรัก..เออเร่อชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; ฐิติภา สัมพันธ์พร; มนฤดี ธาดาอำนวยชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558กลยุทธ์รูปแบบการนำเสนอสารของผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวพันสูงและต่ำผ่านสื่อเฟชบุ๊กเพจชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; เฉลิมเกียรติ อากาศสุภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559กลยุทธ์และกระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคลพริตตี้ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557กลยุทธ์และรูปแบบการนำเสนอสารเพื่อการสื่อสารการตลาดในสื่อเฟสบุ๊คเพจของร้าน เพอร์ แคท คาเฟ่ คลับชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อารยา ลาน้ำเที่ยง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
2553การตลาดในอุตสาหกรรมสถานีวิทยุโทรทัศน์ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าเครื่องดื่มบำรุงกำลังกระทิงแดงชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุญศิริ ธรรมสุธน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
2553การวางสินค้าในสื่อโทรทัศน์และผลกระทบต่อผู้บริโภคชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" จังหวัดชลบุรีชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2547การวิเคราะห์ค่านิยมที่ปรากฎในงานโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555การศึกษาเชิงเปรียบเทียบภาวะผู้นำตามการรับรู้และความคาดหวังของบุคลากร : ?bกรณีศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรีทัศนีย์ ทานตวณิช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิลาวัณย์ เอี่ยมวิจารณ์, และอื่นๆ
2558การสร้างตราสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นไทย : ?bกรณีศึกษา ตราสินค้า Patinyaมนฤดี ธาดาอำนวยชัย; ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; สิรินทิพย์ สุขกล่ำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559การสร้างตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ การเห็นคุณค่าในตนเอง และความตั้งใจทำศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้าของวัยรุ่นหญิงชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; ยุทธภูมิ เจริญวัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558การเปิดรับสื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสื่อโฆษณาในสื่อเว็บไซต์ยูทูบของวัยรุ่นไทยชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; วรเดช ผุดผ่อง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์และการรับรู้คุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยในระดับวิทยาเขตหลัก วิทยาเขตในภาคตะวันออก และคณะของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกของประเทศไทยชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; รัตนาภรณ์ ธนิกกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554การโฆษณาแฝงในสื่อสิ่งพิมพ์ และผลกระทบต่อผู้บริโภคชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์