กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17209
ชื่อเรื่อง: กลยุทธ์และรูปแบบการนำเสนอสารเพื่อการสื่อสารการตลาดในสื่อเฟสบุ๊คเพจของร้าน เพอร์ แคท คาเฟ่ คลับ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อารยา ลาน้ำเที่ยง
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
คำสำคัญ: การสื่อสารทางการตลาด
Humanities and Social Sciences
เฟซบุ๊ค
ร้านอาหาร -- การตลาดอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (นศม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17209
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter4.pdf11.76 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น