การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 47  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุภาวะการติดเกมส์และพฤติกรรมการลักขโมยของนิสิตระดับปริญญาตรีไวพจน์ กุลาชัย; ฐิติวัสส์ นุ่มกัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุภาวะการติดเกมส์และพฤติกรรมการลักขโมยของนิสิตระดับปริญญาตรีไวพจน์ กุลาชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฐิติวัสส์ นุ่มกัน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราสุพจน์ บุญวิเศษ; กานติมา ครุฑธาโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสุพจน์ บุญวิเศษ; ฐิติพนธ์ พัฒนาพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านเอกวิทย์ มณีธร; จุฬาลักษณ์ น้ำรัด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เอกวิทย์ มณีธร; บุญรัตน์ วิญญุกานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุญรัตน์ วิญญุกานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
2563การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กมลทิพย์ จอมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2561การศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสุพจน์ บุญวิเศษ; ณัฐสินี บุญอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตระดับปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรีไวพจน์ กุลาชัย; พรรพี ต่อศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตระดับปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรีไวพจน์ กุลาชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรรพี ต่อศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
2561การศึกษาภาวะความเครียดในการทำงานของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีสุพจน์ บุญวิเศษ; ธรงวิท นุชฉายา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; ศศิธร ป่วนปั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2560ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้วเอกวิทย์ มณีธร; ช่อผกา อรุณเนตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; พิพัฒน์พล อัมพรเพ็ชร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิพัฒน์พล อัมพรเพ็ชร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2561ความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยในเขตอำเภอแก่งคอย สระบุรีเอกวิทย์ มณีธร; ปวีณา เนยบาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ความหวาดกลัวอาชญากรรมของผู้พักอาศัยในอพาร์ตเม้นต์ หอพัก และคอนโดมิเนียมในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอมรทิพย์ อมราภิบาล; สมศรี วัฒนชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2564ความเชื่อมั่นของแรงงานข้ามชาติที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมไทยชั้นสอบสวนปิยะ นาควัชระ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิธิศา โชควัฒนาไพศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2563คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิธิภัทร ชิตานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.