การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อนุกูล บูรณประทีปรัตน์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 44  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2009Circulation in the upper Gulf of Thailand investigated using a three-dimensional hydordynamic modelอนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ปราโมทย์ โศจิศุภร; K. Olaf Niemann; Tetsuo Yanagi; Satsuki Matsumura, และอื่นๆ
2558กระแสน้ำบริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554ธิดารัตน์ น้อยรักษา; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ศิราพร ทองอุดม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2565กระแสน้ำเลียบชายฝั่งและกระแสน้ำย้อนกลับในช่วงน้ำขึ้นบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีปาลิตา สุนทรารชุน; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
2557การกระจายฟอสเฟตและซิลิเกตละลายน้ำบริเวณบางปะกงเอสทูรีในฤดูน้ำมากและฤดูน้ำน้อย ปี 2555อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; เผชิญโชค จินตเศรณี; วิชญา กันบัว; นีรชา อ้วนแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การจำลองการไหลเวียนกระแสน้ำในอ่าวไทยตอนเหนือโดยใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขภายใต้เงื่อนไขขอบเขตเปิดที่แตกต่างกันอนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ศิราพร ทองอุดม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2542การทดสอบความถูกต้องของแบบจำลองทำนายการเคลื่อนที่ของคราบน้ำมันที่รั่วไหลในอ่าวไทยตอนบนอนุกูล บูรณประทีปรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การประเมินความเปราะบางต่อการปนเปื้อนมลพิษของแหล่งน้ำบาดาล จังหวัดปราจีนบุรีอนุกูล บูรณประทีปรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จักรกฤษณ์ ชื่นประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2563การประเมินศักยภาพของระบบนิเวศทางทะเล เพื่อรองรับการพัฒนาแหล่งทรัพยากรหอยลาย บริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราดภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; วิชญา กันบัว; มิถิลา ปรานศิลป์; อิสรา อาศิรนันต์
2556การพัฒนาอัลกอริธึมโดยใช้คุณสมบัติเชิงแสงของน้ำทะเล เพื่อการประมาณค่าความเค็มบริเวณอ่าวไทยตอนบนอนุกูล บูรณประทีปรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การย้ายปลูกสาหร่าย Sargassum บริเวณเกาะแรด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีธิดารัตน์ น้อยรักษา; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; สุพัตรา ตะเหลบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2554การย้ายปลูกสาหร่าย Sargassum บริเวณเกาะแรด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีธิดารัตน์ น้อยรักษา; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; สุพัตรา ตะเหลบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณชายหาดบางแสน-วอนนภา โดยใช้อากาศยานไร้คนขับอนุกูล บูรณประทีปรัตน์; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; ตะวัน ผลารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2565การศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของตัวติดตามแบบพาสซีฟทีเคลื่อนตัวตามมวลน้ำทะเลที่มีแหล่งกำเนิดจากปากแม่น้ำในบริเวณ อ่าวไทยตอนใน โดยใช้แบบจำลองอุทกพลศาสตร์อาวุธ หมั่นหาผล; ศิราพร ทองอุดม; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
2561การศึกษาเวลาพำนักของมวลน้ำในอ่าวไทยโดยใช้แบบจำลองอุทกพลศาสตร์อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ดุษฎี หลีนวรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2565การศึกษาแหล่งทำประมงปลาทูในอ่าวไทย และความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งทำประมงกับปัจจัยทางสมุทรศาสตร์จากข้อมูลระบบติดตามเรือโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสุภัทรา เทพรส; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ดุษฎี หลีนวรัตน์
2557การสำรวจพรรณไม้ในป่าชายเลนและการประยุกต์ใช้ข้อมูลการสำรวจระยะไกลจากดาวเทียมเพื่อสร้างแผนที่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีอนุกูล บูรณประทีปรัตน์; วิชญา กันบัว; ณัฐ สุขอึ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาของปริมาณคลอโรฟิลล์-เอบริเวณพื้นผิวทะเลอันดามัน จากการประมวลผลภาพดาวเทียมอะควา โมดิส (Aqua MODIS)อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; อัญญดา มีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาและพื้นที่ของคุณภาพน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนในสองฤดูกาลช่วงปี พ.ศ. 2552อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ประสาร อินทเจริญ; ธวัชชัย นาอุดม; กิตติยา หอมหวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553การเปลี่ยนแปลงในวัฏจักรน้ำขึ้นน้ำลงของกระแสน้ำ อุณหภูมิและความเค็มของน้ำทะเล บริเวณแหลมแท่น จังหวัดชลบุรี ในช่วง 2 ฤดูมรสุมอนุกูล บูรณประทีปรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การแบ่งชั้นน้ำในแนวดิ่งตามฤดูกาลบริเวณอ่าวไทยอนุกูล บูรณประทีปรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พนธิภา เลือดนักรบ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์