การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 612  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553กระบวนการผลิตแก๊สไฮโดรเจนโดยจุลสาหร่ายวิทวัส แจ้งเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561กลไกการเสื่อมสภาพของโครงสร้างฐานรากของทางรถไฟ: กรณีศึกษาของทางรถไฟสายตะวันออกสยาม ยิ้มศิริ; สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560กลไกการเสื่อมสภาพของโครงสร้างฐานรากของทางรถไฟ: กรณีศึกษาของทางรถไฟสายตะวันออก (ปีที่ 1)สยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559กลไกการเสื่อมสภาพของโครงสร้างฐานรากของทางรถไฟ: กรณีศึกษาของทางรถไฟสายเหนือสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การกำจัดกากน้ำตาลของโรงงานเครื่องดื่มให้เป็นสารโพรไบโอติคโดยจุลินทรีย์ที่แยกได้จากอาหารวิทวัส แจ้งเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2553การกำจัดการสูญเปล่าโดยประยุกต์หลักการผลิตแบบลีน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมขึ้นรูปฤภูวัลย์ จันทรสา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556การกำจัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในรีฟอร์มก๊าซเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกเพื่อใช้กับเซลเชื้อเพลิงแบบเมเบรน ปีที่ 2เอกรัตน์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2550การกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมธงชัย ศรีวิริยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การกำหนดปริมาณการผลิตและการจัดตารางการผลิตสำหรับกระบวนการปั้มขึ้นรูปชิ้นส่วนโครงรถยนต์จักรวาล คุณะดิลก; รดาธร กิตติญาณนนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559การกำหนดสูตรผสมในการผลิตเม็ดสีเอบีเอสคอมปาวด์ด้วยการออกแบบการทดลองกฤษดา ประสพชัยชนะ; กรรณิกา สิทธยางกูร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การจัดการความเสี่ยงระบบน้ำอุปโภค-บริโภคในตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; กิตติพันธ์ จันทาสี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558การจัดการงานซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารเชิงป้องกัน กรณีศึกษา: ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวิเชียร ชาลี; จำรัส ระวรรณ์วงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558การจัดการอะไหล่สำหรับเครื่องรีดพลาสติกบรรหาญ ลิลา; พงษ์ทัย กงยนต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การจัดตารางการผลิตเครื่องจักรแบบขนานที่ลำดับงานมีผลต่อเวลาการตั้งเครื่องจักรในกระบวนการขึ้นรูปยางรถยนต์จักรวาล คุณะดิลก; อารดา ไชยโคตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2547การจัดทำฐานข้อมูลทางวิศวกรรมปฐพีของชั้นดินในเขตจังหวัดชลบุรี และระยอง (ระยะที่ 1)สยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558การจัดลำดับงานแบบมีงานแทรกสำหรับกระบวนการผลิตแบบไหลเลื่อนยึดหยุ่นบรรหาญ ลิลา; บุญลือ บุญคง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2552การจำลองการควบคุมกระบวนการแบบไม่เป็นเชิงเส้นสูงโดยใช้ตัวควบคุมแบบ PIDวชิรา ดาวสุด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การซ่อมแซมข้อต่อคาน-เสาคอนกรีตเสริมเหล็กของเสาต้นริมที่ก่อสร้างในประเทศไทยเมื่อรับแรงแผ่นดินไหวด้วยแผ่นไฟเบอร์ใยแก้วอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2563การซ่อมแซมข้อต่อคาน-เสาคอนกรีตเสริมเหล็กของเสาต้นริมที่ก่อสร้างในประเทศไทยเมื่อรับแรงแผ่นดินไหวด้วยแผ่นไฟเบอร์ใยแก้วอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2552การซ่อมแซมคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสื่อมสภาพเนื่องจากเหล็กเสริมเกิดสนิมด้วยแผ่นไฟเบอร์ใยแก้วเสริมกำลังอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์