การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มนัส แก้วบูชา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 36  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การขับเคลื่อนงานศิลปะและวัฒนธรรม :หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกมนัส แก้วบูชา; ศรัญญา ประสพชิงชนะ; สัจจพร เกษตรสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559การจัดการพื้นที่เพื่อผู้สูงอายุในวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรีภรดี พันธุภากร; มนัส แก้วบูชา; สุพัตรา ซ้วนลิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม : วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภูวษา เรืองชีวิน; มนัส แก้วบูชา; กฤษณะ สโมสร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม : วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภูวษา เรืองชีวิน; มนัส แก้วบูชา; กฤษณะ สโมสร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559การจัดการมรดกภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมพื้นบ้าน : บทสวดสรภัญญะบ้านค้อ ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคามภรดี พันธุภากร; มนัส แก้วบูชา; ศุภกร ไชยรงศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การจัดการองค์ความรู้นาฏศิลป์พื้นบ้านในเทศกาลฮาเจ๋ของชาวจิงจู๋ในพื้นที่จิงจู๋ซานต่าวHung; Qin; ภูวษา เรืองชีวิน; มนัส แก้วบูชา; หวง, ฉิน, และอื่นๆ
2560การจัดทำทะเบียนวัตถุและการสื่อความหมายเพื่อออกแบบนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีมนัส แก้วบูชา; ภูวษา เรืองชีวิน; มณีรัตน์ อินคง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การจัดทำทะเบียนวัตถุและการสื่อความหมายเพื่อออกแบบนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีมนัส แก้วบูชา; ภูวษา เรืองชีวิน; มณีรัตน์ อินคง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การจัดทำทะเบียนวัตถุและการสื่อความหมายเพื่อออกแบบนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรามนัส แก้วบูชา; ภูวษา เรืองชีวิน; นวลลออ อนุสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559การผสมผสานระหว่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัยกับภาพวาดชาวนาหู้เสี้ยนมนัส แก้วบูชา; บุญชู บุญลิขิตศิริ; Yan, Liu.; เยียน, หลิว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558การศึกษาวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราภรดี พันธุภากร; มนัส แก้วบูชา; อรุณชัย ทรัพย์เฟื่องฟู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558การศึกษาวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราภรดี พันธุภากร; มนัส แก้วบูชา; อรุณชัย ทรัพย์เฟื่องฟู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558การศึกษาวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราภรดี พันธุภากร; มนัส แก้วบูชา; อรุณชัย ทรัพย์เฟื่องฟู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การศึกษาเพลงบอกทรงเครื่องแห่งเมืองนคร สมใจ ศรีอู่ทองมนัส แก้วบูชา; ภรดี พันธุภากร; ณัฏฐวุธ นุราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การศึกษาเพลงบอกทรงเครื่องแห่งเมืองนคร สมใจ ศรีอู่ทองมนัส แก้วบูชา; ภรดี พันธุภากร; ณัฏฐวุธ นุราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การอนุรักษ์และเผยแพร่เพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มนัส แก้วบูชา; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; วันทยา บัวทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การอนุรักษ์และเผยแพร่เพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มนัส แก้วบูชา; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; วันทยา บัวทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564การออกแบบนิทรรศการและกิจกรรม "พระเมตตาจากฟ้าสู่ดิน ถิ่นชลบุรี" พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี ณ ศรีราชามนัส แก้วบูชา; ภูวษา เรืองชีวิน; สุนันทา อ้นจรูญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ความสำคัญและบทบาทของกลองปู่จาในบริบทพื้นที่วัดเจดีย์ซาวหลัง จังหวัดลำปางมนัส แก้วบูชา; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; วีระวัฒน์ เสริมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ความสำคัญและบทบาทของกลองปู่จาในบริบทพื้นที่วัดเจดีย์ซาวหลัง จังหวัดลำปางมนัส แก้วบูชา; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; วีระวัฒน์ เสริมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์