การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ภานุ สรวยสุวรรณ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 25  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การถ่ายทอดความงามของโยคะผ่านดอกไม้ปิติวรรธน์ สมไทย; ภานุ สรวยสุวรรณ; จิรดา ไชยศิริโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การถ่ายทอดความงามของโยคะผ่านดอกไม้ปิติวรรธน์ สมไทย; ภานุ สรวยสุวรรณ; จิรดา ไชยศิริโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2552การวิเคราะห์สุนทรียภาพในพระพุทธรูปสุโขทัยด้วยหลักการทางทัศนศิลป์ภานุ สรวยสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การศึกษาและออกแบบอัตลักษณ์องค์กร : โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพาบุญชู บุญลิขิตศิริ; ภานุ สรวยสุวรรณ; กิติพงษ์ วัฒนศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การศึกษาและออกแบบอัตลักษณ์องค์กร : โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพาบุญชู บุญลิขิตศิริ; ภานุ สรวยสุวรรณ; กิติพงษ์ วัฒนศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การสร้างสรรค์ศิลปกรรม : กระแสวัตถุนิยมกับการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในสังคมไทยปิติวรรธน์ สมไทย; ภานุ สรวยสุวรรณ; ณัฐนรี เตียวเจริญกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การสร้างสรรค์ศิลปกรรม : กระแสวัตถุนิยมกับการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในสังคมไทยปิติวรรธน์ สมไทย; ภานุ สรวยสุวรรณ; ณัฐนรี เตียวเจริญกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเพื่อประดับตกแต่งจากพุทธสัญลักษณ์ในประเทศจีนJunkai, Fu; ภานุ สรวยสุวรรณ; ภรดี พันธุภากร; จังไค,ฟู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์จากการผสมผสานลวดลายงานศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนาไทยกับทิเบตบุญชู บุญลิขิตศิริ; ภานุ สรวยสุวรรณ; ฮี, เฉา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; He, Zhao
2561การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์จากการผสมผสานลวดลายงานศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนาไทยกับทิเบตบุญชู บุญลิขิตศิริ; He, Zhao; ภานุ สรวยสุวรรณ; ฮี, เฉา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561จิตรกรรมมหากาพย์การสร้างโลก "มู่ผ้ามี่ผ้า" ของชนเผ่าลาหู่ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; ภานุ สรวยสุวรรณ; หยาง,ลู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; Lu, yang
2561จิตรกรรมมหากาพย์การสร้างโลก "มู่ผ้ามี่ผ้า" ของชนเผ่าลาหู่Lu yang; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; ภานุ สรวยสุวรรณ; หยาง,ลู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ผลกระทบจากมลภาวะในชีวิตประจำวัน : วัสดุผสมปิติวรรธน์ สมไทย; ภานุ สรวยสุวรรณ; ปรเมษฐ์ ใจห้าว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ผลกระทบจากมลภาวะในชีวิตประจำวัน : วัสดุผสมปิติวรรธน์ สมไทย; ภานุ สรวยสุวรรณ; ปรเมษฐ์ ใจห้าว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563ผลงานศิลปกรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและอารมณ์ปิติวรรธน์ สมไทย; ภานุ สรวยสุวรรณ; จู, เสี่ยวหลิง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2562พุทธปรัชญา ปรัชญาสากล : เล่าเรื่องพุทธปรัชญาผ่านผลงานศิลปะแบบ Conceptual artภานุ สรวยสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ภาพสะท้อนของวัฒนธรรมร่วมสมัยผ่านการสร้างงานจิตรกรรมแบบประเพณีจีนด้วยวิธีการดิจิตอลเพ้นท์Chun, Liu; ปิติวรรธน์ สมไทย; ภานุ สรวยสุวรรณ; ชุน, หลิว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563รูปลักษณ์มนุษย์ การสะท้อนจินตภาพในมิติมุมมองเมืองอดิสรณ์ สมนึกแท่น; ภานุ สรวยสุวรรณ; สุชาติ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563รูปลักษณ์มนุษย์การสะท้อนจินตภาพในมิติมุมมองเมืองสุชาติ เถาทอง; ภานุ สรวยสุวรรณ; อดิสรณ์ สมนึกแท่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563วัฒนธรรมบริโภคแฟชั่นกับการสร้างอัตลักษณ์ทางทัศนศิลป์โดยใช้ยีนส์ปิติวรรธน์ สมไทย; ภานุ สรวยสุวรรณ; สุวิชา อาวาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์