การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ภานุ สรวยสุวรรณ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 25  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การถ่ายทอดความงามของโยคะผ่านดอกไม้ปิติวรรธน์ สมไทย; ภานุ สรวยสุวรรณ; จิรดา ไชยศิริโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การถ่ายทอดความงามของโยคะผ่านดอกไม้ปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภานุ สรวยสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จิรดา ไชยศิริโชติ, และอื่นๆ
2552การวิเคราะห์สุนทรียภาพในพระพุทธรูปสุโขทัยด้วยหลักการทางทัศนศิลป์ภานุ สรวยสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การศึกษาและออกแบบอัตลักษณ์องค์กร : โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพาบุญชู บุญลิขิตศิริ; ภานุ สรวยสุวรรณ; กิติพงษ์ วัฒนศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การศึกษาและออกแบบอัตลักษณ์องค์กร : โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพาบุญชู บุญลิขิตศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภานุ สรวยสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กิติพงษ์ วัฒนศิริ, และอื่นๆ
2560การสร้างสรรค์ศิลปกรรม : กระแสวัตถุนิยมกับการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในสังคมไทยปิติวรรธน์ สมไทย; ภานุ สรวยสุวรรณ; ณัฐนรี เตียวเจริญกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การสร้างสรรค์ศิลปกรรม : กระแสวัตถุนิยมกับการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในสังคมไทยปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภานุ สรวยสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐนรี เตียวเจริญกิจ, และอื่นๆ
2560การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเพื่อประดับตกแต่งจากพุทธสัญลักษณ์ในประเทศจีนJunki; Fu; ภานุ สรวยสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภรดี พันธุภากร, และอื่นๆ
2561การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์จากการผสมผสานลวดลายงานศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนาไทยกับทิเบตบุญชู บุญลิขิตศิริ; ภานุ สรวยสุวรรณ; ฮี, เฉา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; He, Zhao
2561การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์จากการผสมผสานลวดลายงานศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนาไทยกับทิเบตบุญชู บุญลิขิตศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; H; Zho; ภานุ สรวยสุวรรณ, และอื่นๆ
2561จิตรกรรมมหากาพย์การสร้างโลก "มู่ผ้ามี่ผ้า" ของชนเผ่าลาหู่ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; ภานุ สรวยสุวรรณ; หยาง,ลู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; Lu, yang
2561จิตรกรรมมหากาพย์การสร้างโลก "มู่ผ้ามี่ผ้า" ของชนเผ่าลาหู่Lu yng; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภานุ สรวยสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2560ผลกระทบจากมลภาวะในชีวิตประจำวัน : วัสดุผสมปิติวรรธน์ สมไทย; ภานุ สรวยสุวรรณ; ปรเมษฐ์ ใจห้าว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ผลกระทบจากมลภาวะในชีวิตประจำวัน : วัสดุผสมปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภานุ สรวยสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรเมษฐ์ ใจห้าว, และอื่นๆ
2563ผลงานศิลปกรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและอารมณ์ปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภานุ สรวยสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จู, เสี่ยวหลิง, และอื่นๆ
2562พุทธปรัชญา ปรัชญาสากล : เล่าเรื่องพุทธปรัชญาผ่านผลงานศิลปะแบบ Conceptual artภานุ สรวยสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ภาพสะท้อนของวัฒนธรรมร่วมสมัยผ่านการสร้างงานจิตรกรรมแบบประเพณีจีนด้วยวิธีการดิจิตอลเพ้นท์Chun; Liu; ปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภานุ สรวยสุวรรณ, และอื่นๆ
2563รูปลักษณ์มนุษย์ การสะท้อนจินตภาพในมิติมุมมองเมืองอดิสรณ์ สมนึกแท่น; ภานุ สรวยสุวรรณ; สุชาติ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563รูปลักษณ์มนุษย์การสะท้อนจินตภาพในมิติมุมมองเมืองสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภานุ สรวยสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อดิสรณ์ สมนึกแท่น, และอื่นๆ
2563วัฒนธรรมบริโภคแฟชั่นกับการสร้างอัตลักษณ์ทางทัศนศิลป์โดยใช้ยีนส์ปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภานุ สรวยสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุวิชา อาวาส, และอื่นๆ