การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง บุญชู บุญลิขิตศิริ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 26  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555กลุ่มศิลปินทางด้านศิลปวัฒนธรรมแบบร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์ในภาคตะวันออกภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; บุญชู บุญลิขิตศิริ; นิกร กาเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกบุญชู บุญลิขิตศิริ; บุญเติม พันรอบ; ศิรินทร์ พิณโกศล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกบุญชู บุญลิขิตศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บุญเติม พันรอบ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิรินทร์ พิณโกศล, และอื่นๆ
2560การศึกษาและออกแบบอัตลักษณ์องค์กร : โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพาบุญชู บุญลิขิตศิริ; ภานุ สรวยสุวรรณ; กิติพงษ์ วัฒนศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การศึกษาและออกแบบอัตลักษณ์องค์กร : โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพาบุญชู บุญลิขิตศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภานุ สรวยสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กิติพงษ์ วัฒนศิริ, และอื่นๆ
2560การอนุรักษ์และพัฒนาการแสดงลำตัดบุญชู บุญลิขิตศิริ; บุญเดิม พันรอบ; ญาณวดี ขำพิจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การอนุรักษ์และพัฒนาการแสดงลำตัดบุญชู บุญลิขิตศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บุญเดิม พันรอบ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ญาณวดี ขำพิจิตร, และอื่นๆ
2561การออกแบบบรรจุภัณฑ์ชาอันฮุยหวงซานเหมาเฟิงตามแนวคิดสโลว์ดีไซน์อินทิรา พรมพันธุ์; บุญชู บุญลิขิตศิริ; ลู,หยาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; Lu, Yang
2561การออกแบบบรรจุภัณฑ์ชาอันฮุยหวงซานเหมาเฟิงตามแนวคิดสโลว์ดีไซน์Lu; Yng; อินทิรา พรมพันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บุญชู บุญลิขิตศิริ, และอื่นๆ
2561การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์จากการผสมผสานลวดลายงานศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนาไทยกับทิเบตบุญชู บุญลิขิตศิริ; ภานุ สรวยสุวรรณ; ฮี, เฉา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; He, Zhao
2561การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์จากการผสมผสานลวดลายงานศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนาไทยกับทิเบตบุญชู บุญลิขิตศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; H; Zho; ภานุ สรวยสุวรรณ, และอื่นๆ
2561การออกแบบสื่อให้ความรู้เรื่อง "เข้าใจเราเจ้าสองขา" สำหรับกลุ่มเจเนอเรชั่นวายภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บุญชู บุญลิขิตศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนรัฐ ฌานจิตกุกศล, และอื่นๆ
2560การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานบนโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อการบริโภคสินค้าในประเทศไทย : กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์สุชาติ เถาทอง; บุญชู บุญลิขิตศิริ; หลิน,จู้; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; Lin, Zhu
2560การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานบนโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อการบริโภคสินค้าในประเทศไทย : กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์สุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บุญชู บุญลิขิตศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Lin, และอื่นๆ
2563การออกแบบอุปกรณ์เสริมสำหรับเก้าอี้จากยางพาราเพื่อการผ่อนคลายขณะทำงานบุญชู บุญลิขิตศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มณีวรรณ ศรีมหรรณ์, และอื่นๆ
2560การออกแบบเรขศิลป์เพื่อการรณรงค์เรื่อง การป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยสำหรับคุณแม่ยุคใหม่อินทิรา พรมพันธุ์; บุญชู บุญลิขิตศิริ; ปุญญิศา จันทร์โสดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การออกแบบเรขศิลป์เพื่อการรณรงค์เรื่อง การป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยสำหรับคุณแม่ยุคใหม่อินทิรา พรมพันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บุญชู บุญลิขิตศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปุญญิศา จันทร์โสดา, และอื่นๆ
2560"รสชาติแห่งบ้านเกิด"สารคดีสั้นเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของอาหารว่างยูนนานบุญชู บุญลิขิตศิริ; ภรดี พันธุภากร; ฮงจุน, ลิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560"รสชาติแห่งบ้านเกิด"สารคดีสั้นเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของอาหารว่างยูนนานบุญชู บุญลิขิตศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; HongJun; Lin; ภรดี พันธุภากร, และอื่นๆ
2561ราชมรรคา : การออกแบบสื่อประสมเพื่อการเรียนรู้อารยธรรมขอมในอีสานใต้สุชาติ เถาทอง; บุญชู บุญลิขิตศิริ; รุ่งนภา จะนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์