การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง บุญชู บุญลิขิตศิริ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 33  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555กลุ่มศิลปินทางด้านศิลปวัฒนธรรมแบบร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์ในภาคตะวันออกภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; บุญชู บุญลิขิตศิริ; นิกร กาเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาวัดพุทไธศวรรย์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบุญชู บุญลิขิตศิริ; บุญเติม พันรอบ; ฐิติวัฒน์ เติมชัยธนโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559การนำลวดลายไทยมาประยุกต์ : จากตู้พระธรรมสู่โคมไฟเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; บุญชู บุญลิขิตศิริ; ชัยพร ภูทัตโต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกบุญชู บุญลิขิตศิริ; บุญเติม พันรอบ; ศิรินทร์ พิณโกศล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกบุญชู บุญลิขิตศิริ; บุญเติม พันรอบ; ศิรินทร์ พิณโกศล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559การผสมผสานระหว่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัยกับภาพวาดชาวนาหู้เสี้ยนมนัส แก้วบูชา; บุญชู บุญลิขิตศิริ; Yan, Liu.; เยียน, หลิว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การศึกษาและออกแบบอัตลักษณ์องค์กร : โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพาบุญชู บุญลิขิตศิริ; ภานุ สรวยสุวรรณ; กิติพงษ์ วัฒนศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การศึกษาและออกแบบอัตลักษณ์องค์กร : โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพาบุญชู บุญลิขิตศิริ; ภานุ สรวยสุวรรณ; กิติพงษ์ วัฒนศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559การสร้างแรงจูงใจให้คนเข้าชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ : ศึกษาเปรียบเทียบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และมิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานครบุญชู บุญลิขิตศิริ; บุญเติม พันรอบ; เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การอนุรักษ์และพัฒนาการแสดงลำตัดบุญชู บุญลิขิตศิริ; บุญเดิม พันรอบ; ญาณวดี ขำพิจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การอนุรักษ์และพัฒนาการแสดงลำตัดบุญชู บุญลิขิตศิริ; บุญเดิม พันรอบ; ญาณวดี ขำพิจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558การออกแบบ วินโดว์ ดิสเพลย์ ช่วงเวลาเทศกาลคริสต์มาสในบริบทของพื้นที่จังหวัดชลบุรีอติเทพ แจ้ดนาลาว; บุญชู บุญลิขิตศิริ; กุลนภา เต็มดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การออกแบบบรรจุภัณฑ์ชาอันฮุยหวงซานเหมาเฟิงตามแนวคิดสโลว์ดีไซน์อินทิรา พรมพันธุ์; บุญชู บุญลิขิตศิริ; ลู,หยาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; Lu, Yang
2561การออกแบบบรรจุภัณฑ์ชาอันฮุยหวงซานเหมาเฟิงตามแนวคิดสโลว์ดีไซน์Lu, Yang; อินทิรา พรมพันธุ์; บุญชู บุญลิขิตศิริ; ลู,หยาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสะท้อนเอกลักษณ์พื้นถิ่น ชุด ศิลปะเต๋าแห่งเขาเหลาซานบุญชู บุญลิขิตศิริ; ภรดี พันธุภากร; Sun ying xin; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์จากการผสมผสานลวดลายงานศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนาไทยกับทิเบตบุญชู บุญลิขิตศิริ; ภานุ สรวยสุวรรณ; ฮี, เฉา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; He, Zhao
2561การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์จากการผสมผสานลวดลายงานศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนาไทยกับทิเบตบุญชู บุญลิขิตศิริ; He, Zhao; ภานุ สรวยสุวรรณ; ฮี, เฉา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การออกแบบสื่อให้ความรู้เรื่อง "เข้าใจเราเจ้าสองขา" สำหรับกลุ่มเจเนอเรชั่นวายภรดี พันธุภากร; บุญชู บุญลิขิตศิริ; ธนรัฐ ฌานจิตกุกศล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานบนโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อการบริโภคสินค้าในประเทศไทย : กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์สุชาติ เถาทอง; บุญชู บุญลิขิตศิริ; หลิน,จู้; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; Lin, Zhu
2560การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานบนโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อการบริโภคสินค้าในประเทศไทย : กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์สุชาติ เถาทอง; บุญชู บุญลิขิตศิริ; Lin, Zhu; หลิน,จู้; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์