รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 61
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560แสง เงา : การปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะเซรามิกส์ภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากแผ่นยางพาราในฐานวิถีชีวิตใหม่มิยอง ซอ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564การพัฒนาเศษวัสดุเซรามิกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ Upcycling ด้วยแนวคิดการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมฝนทิพย์ วรรธนะศิรินทร์ รังสิตสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2565การพัฒนาแนวทางจัดการเรียนรู้สำหรับวิชาด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบในหลักสูตรสองภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้แนวทางแบบบูรณาการเนื้อหาและภาษาปภัทรนันท์ คุณพูนทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากแผ่นยางพาราในฐานวิถีชีวิตใหม่มิยอง ซอ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2562การประดิษฐ์สื่อแทนความรักระหว่างมนุษย์และสุนัขกุลชาณัช เติมประยูร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีมิยอง ซอ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2562การทำความเข้าใจชีวิต : อะไรทำให้เราเป็นมนุษย์ : ไฟ และความเป็นแม่ปิติวรรธน์ สมไทย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2562ทรรศนะผ่านน้ำ สะท้อนบทกลอน สู่ชีวิตอธิวุธ งามนิสัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2562พุทธปรัชญา ปรัชญาสากล : เล่าเรื่องพุทธปรัชญาผ่านผลงานศิลปะแบบ Conceptual artภานุ สรวยสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563เหตุการณ์และขอบฟ้าศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563ถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสำปะหลัง เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ดูดซับกลิ่นเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561หม้อ ไห ถ้วย โถ โอ ชาม: วัฒนธรรมอาหารในงานเซรามิกภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การสร้างอัตลักษณ์สี เพื่อใช้ในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีมิยอง, ซอ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560นวัตกรรม แนวความคิด และวิธีการ การจำลองภาพเสมือนจริงที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ ของจิตรกรรม ฝาผนังในอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรีชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560รูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมสำหรับผู้พิการทางสายตาบุญชู บุญลิขิตศิริ; ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ขายปลีกอาหารทะเลแห้งประเภทของขบเคี้ยวให้กับชุมชนหนองมน จังหวัดชลบุรีสุพิศ เสียงก้อง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558ศิลปะการเล่นหนังใหญ่ของไทยประเทิน มหาขันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558การออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์ ชุด “บันทึกแห่งดอกไม้”ภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2549วัฒนธรรมแตรวงชาวบ้าน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีรณชัย รัตนเศรษฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 61