การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การคัดแยกและจำแนกยีสต์สะสมไขมันสูงจากดินบริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรีศศิวิมล ชมชื่น; มนัสวี อากรนาค; พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
2560การพัฒนาการตรึงเอนไซม์ไลเปสประสิทธิภาพสูงจากแบคทีเรียบนวัสดุราคาประหยัดเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซลพัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การพัฒนาการตรึงเอนไซม์ไลเปสประสิทธิภาพสูงจากแบคทีเรียบนวัสดุราคาประหยัดเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซลพัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การพัฒนาการใช้เอนไซม์ไลเปสที่มีประสิทธิภาพสูงจาก Bacillus sp. เพื่อการผลิตไบโอดีเซลพัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การพัฒนาการใช้เอนไซม์ไลเปสที่มีประสิทธิภาพสูงจาก Bacillus sp. เพื่อการผลิตไบโอดีเซลพัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การพัฒนาการใช้เอนไซม์ไลเปสที่มีประสิทธิภาพสูงจาก Bacillus sp. เพื่อการผลิตไบโอดีเซล.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การโคลนและสมบัติของยีนไลเปสจาก Bacillus sp. ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสประสิทธิภาพสูงพัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การโคลนและสมบัติของยีนไลเปสจาก Bacillus sp. ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสประสิทธิภาพสูงพัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560ศักยภาพความเป็นโปรไบโอติกของ Bifidobacterium spp. สายพันธุ์ที่แยกได้จากเด็กทารก ไก่และสุกรพัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์; เกียงศักดิ์ พูนสุข; สังวาลย์ หาญกล้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์