การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การพัฒนาไบโอ-นาโนคอมโพสิตไฮโกรเจลของคาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลสสำหรับใช้งานด้านชีวการแพทย์ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค; ปริยา นุพาสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การพัฒนาไบโอ-นาโนคอมโพสิตไฮโดรเจลของ คาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลสสำหรับใช้งานด้านชีวการแพทย์ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค; ปริยา นุพาสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2549การสังเคราะห์สารประกอบอลูมินัมเพื่อเร่งปฎิกิริยาโพลีเมอไรเซชันของการผลิตโพลีเอทธิลีนชุลีพร พุฒนวล; ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การสังเคราะห์เม็ดพอลิ(VBC/ ST/ DVB) ที่มีหมู่ฟังก์ชั่นนัลบนผิวหน้า โดยปฏิกิริยาคลิ๊กสำหรับใช้กำจัดสีย้อมในน้ำธนิดา ตระกูลสุจริตโชค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การสังเคราะห์เม็ดพอลิ(VBC/ST/DVB) ที่มีหมู่ฟังก์ชั่นนัลบนผิวหน้า โดยปฏิกิริยาคลิ๊กสำหรับใช้กำจัดสีย้อมในน้ำธนิดา ตระกูลสุจริตโชค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553การเตรียมวัสดุดูดซับจากพอลิเมอร์เพื่อใช้กำจัดโลหะหนักในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพธนิดา ตระกูลสุจริตโชค; นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การเตรียมวัสดุดูดซับจากพอลิเมอร์เพื่อใช้กำจัดโลหะหนักในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพธนิดา ตระกูลสุจริตโชค; นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558พอลิเมอร์ชีวภาพไคโตซาน/ เจลาติน ที่มีสมบัติแม่เหล็ก สำหรับเป็นเรซินแลกเปลี่ยนไอออนและกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งธนิดา ตระกูลสุจริตโชค; ปิยะพร ณ หนองคาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559พอลิเมอร์ชีวภาพไคโตซาน/ เจลาติน ที่มีสมบัติแม่เหล็ก สำหรับเป็นแรซินแลกเปลี่ยนไอออนและกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งธนิดา ตระกูลสุจริตโชค; ปิยะพร ณ หนองคาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิตลาเทกซ์ : สมบัติต้านการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์และสมบัติทางเคมีกายภาพธนิดา ตระกูลสุจริตโชค; ปริยา นุพาสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิตลาเทกซ์ : สมบัติต้านการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์และสมบัติทางเคมีกายภาพธนิดา ตระกูลสุจริตโชค; ปริยา นุพาสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559อนุภาคนาโนแม่เหล็กเคลือบด้วยพอลิเมอร์สำหรับการประยุกต์เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดทางชีวภาพปิยะพร ณ หนองคาย; ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559อนุภาคนาโนแม่เหล็กเคลือบด้วยพอลิเมอร์สำหรับการประยุกต์เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดทางชีวภาพปิยะพร ณ หนองคาย; ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557อนุภาคพอลิเมอร์ผสมแบบ IPNs ที่เตรียมจากพอลิ (คริลาไมด์) สำหรับควบคุมการปลดปล่อยยาต้านไวรัสธนิดา ตระกูลสุจริตโชค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561เซนเซอร์ตรวจวัดไอออนโลหะหนักในน้ำที่เตรียมจากวัสดุไฮบริดระหว่างพอลิ (ไวนิล แอลกอฮอล์) /ซิลิกาด้วยกระบวนการโซล-เจลธนิดา ตระกูลสุจริตโชค; จอมใจ สุกใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555เมมเบรนไคโตซาน/พอลิ (อะคริเลต) อินเทอร์เพนิงเทรทิง พอลิเมอร์เน็ทเวิร์ค สำหรับใช้งานด้านชีวการแพทย์ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค; ปริยา นุพาสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557เมมเบรนไคโตซาน/พอลิ (อะคริเลต) อินเทอร์เพนิงเทรทิง พอลิเมอร์เน็ทเวิร์ค สำหรับใช้งานด้านชีวการแพทย์ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค; ปริยา นุพาสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์