การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 97  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การจัดการภัยพิบัติในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554ปัณฑ์ภากร สมโรจน์รัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558การจำแนกพลอยการ์เนตนันทรัตน์ บุนนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2559การจำแนกพลอยการ์เนตนันทรัตน์ บุนนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2559การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาทะเลที่นำขึ้นบกในจังหวัดชลบุรี ด้วยแผนภูมิควบคุม CUSUMกิดาการ สายธนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2537การตรวจสอบควันดำของรถยนต์ดีเซลโดยใช้กล้องถ่ายภาพโพลารอยด์อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การตรวจสอบลักษณะทางพันธุกรรมของการก่อโรคและการวิเคราะห์สงศ์วานวิวัฒนาการของ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ที่แยกจากหอยนางรมสดสุดารัตน์ สวนจิตร; ณัฏฐวี ชั่งชัย; เบญจมาศ โปปัญจมะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การทำนายค่าคุณภาพของน้ำบาดาลในภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยวิธีการวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์จตุภัทร เมฆพายัพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2542การประยุกต์ใช้โปรแกรมสเปรดชีท สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ปรียารัตน์ วิทิตอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การประเมินค่าและการทำนายความเข้มข้นของโอโซนระดับพื้นดินในภาคตะวันออกของประเทศไทยกิดาการ สายธนู; จตุภัทร เมฆพายัพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การประเมินค่าและการทำนายค่ารังสีแสงอาทิตย์เฉลี่ยรายวันในจังหวัด ชลบุรีด้วยตัวแบบข่ายงานระบบประสาทกิดาการ สายธนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การปรับปรุงผิวพลาสติกโดยเทคนิคลำพลาสมาที่ความดันบรรยากาศสำหรับประยุกต์เป็นวัสดุตกแต่งธนัสถา รัตนะ; อรรถพล เชยศุภเกตุ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การป้องกันการหมองของเครื่องประดับเงินด้วยอนุภาคทองคำระดับนาโนเมตรพิมพ์ทอง ทองนพคุณ; เมธินี จามกระโทก; พร้อมพงศ์ เพียรพินิจธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2559การผลิตเครื่องประดับโมกุเม่กาเน่ด้วยโลหะแพลเลเดียมเงินสเตอร์ลง และทองแดงปริญญา ชินดุษฎีกุล; เมธินี จามกระโทก; พิมพ์ทอง ทองนพคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2556การผ่อนคลายทางไดอิเล็กทริกของพอลิเมอร์พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2540การพัฒนาการเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีสปัตเตอริงสุรสิงห์ ไชยคุณ; นิรันดร์ วิฑิตอนันต์; สกุล ศรีญาณลักษณ์; จักรพันธ์ ถาวรธิรา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การพัฒนาคู่มือการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเรื่อง เวลาสำหรับครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4พรรณวลัย เกวะระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562การพัฒนาตัวสถิติเลวีนแบบปรับใหม่โดยใช้มัธยฐานในการทดสอบการเท่ากันของความแปรปรวนสุกัลญา ศิริมาตร์; ปริญญา เรืองทิพย์; ภัทราวดี มากมี; อาฟีฟี ลาเต๊ะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2542การพัฒนาเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์ แบบมีตัวสะสมพลังงานอุษาวดี ตันติวรานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2539การพัฒนาเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์กับผลิตภัณฑ์ประมงในจังหวัดชลบุรีอุษาวดี ตันติวรานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การพัฒนาเครื่องเก็บข้อมูลระยะไกลเพื่อเฝ้าระวังการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สิรินารี เงินเจริญ; ชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์