การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง สารยับยั้ง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารยับยั้งราสาเหตุโรคพืชโดยราจากป่าชายเลนสุดารัตน์ สวนจิตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิราภรณ์ ธนากุลปกรณ์, และอื่นๆ
2552ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลในสารสกัดจากแคลลัสของพืชสมุนไพรที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ.อรสา สุริยาพันธ์; สมสุข มัจฉาชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2563ฤทธิ์ของสารสกัดจากราเอนโดไฟท์พืชชายเลนในการยับยั้งราปนเปื้อนบนเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกเจนจิรา มารมย์; นิสา ไกรรักษ์; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556ฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์และฤทธิ์ยับยั้งลิพิดเปอร์ออกซิเดชันของส่วนสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดจากโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรีชัชวิน เพชรเลิศ
2547สารต้านอนุมูลอิสระจากพืชสมุนไพรมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558องค์ประกอบทางเคมีการต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของบอนหอมจเร จรัสจรูญพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุรางค์รัตน์ แดงจิระ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา