การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555กลุ่มศิลปินทางด้านศิลปวัฒนธรรมแบบร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์ในภาคตะวันออกภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; บุญชู บุญลิขิตศิริ; นิกร กาเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2552การพัฒนาเนื้อดินปั้นและน้ำเคลือบในการทำเครื่องปั้นดินเผาของแหล่งจันทบุรีเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2547การศึกษารวบรวมลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง สกุลช่างจันทบุรีภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2548การศึกษาเครื่องเคลือบดินเผาเพื่อประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; ศมประสงค์ ชาวนาไร่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2546การศึกษาเทคโนโลยีการทำอิฐและการก่อสร้างเตาเผาอิฐแบบพื้นบ้านของชลบุรีเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; ภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การสร้างชุดสีจากทุ่งดินแดงตงชวนเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะภาพปักเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Li Li; ภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2563การออกแบบอุปกรณ์เสริมสำหรับเก้าอี้จากยางพาราเพื่อการผ่อนคลายขณะทำงานบุญชู บุญลิขิตศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มณีวรรณ ศรีมหรรณ์, และอื่นๆ
2561"กาสรศิลป์" ประติมากรรมตกแต่ง หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; รัตนชาติ ผิวงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561"กาสรศิลป์" ประติมากรรมตกแต่ง หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รัตนชาติ ผิวงาม, และอื่นๆ
2555นวัตกรรมการขึ้นรูปเครื่องประดับเงินที่มีความซับซ้อนจากนาโนซิลเวอร์เคลย์พิมพ์ทอง ทองนพคุณ; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; ทวีศักดิ์ จันทร์ดวง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2560บุปผชาติ : ครื่องประดับเซรามิกภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; ลำใย กาพรัด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560บุปผชาติ : ครื่องประดับเซรามิกภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ลำใย กาพรัด, และอื่นๆ
2560"ผีตาโขน" การออกแบบประติมากรรม ตกแต่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; ขวัญชนก การถาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560"ผีตาโขน" การออกแบบประติมากรรม ตกแต่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขวัญชนก การถาง, และอื่นๆ
2542เคลือบเซรามิกส์จากเปลือกหอยนางรมภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2539โครงการนำร่องในการผลิตของที่ระลึกเซรามิกส์ชลบุรีภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์