การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 44  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564กระบวนการเพิ่มสมบัติไม้สักอายุน้อยด้วยนวัตกรรมชีวภาพ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ซอ, มิยอง; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; อฏฐม สาริบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563กระบวนแบบถนิมพิมพาภรณ์ : แนวทางการออกแบบรูปลักษณ์เครื่องประดับสุชาติ เถาทอง; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; กนกวรรณ ใจหาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การศึกษาอัตลักษณ์เครื่องประดับกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการออกแบบร่วมสมัยสุรินทร์ อินทะยศ; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; ศมลพรรณ ภู่เล็ก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การศึกษาอัตลักษณ์เครื่องประดับกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการออกแบบร่วมสมัยสุรินทร์ อินทะยศ; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; ศมลพรรณ ภู่เล็ก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559การสร้างมาตรฐานตราสินค้าประจำจังหวัด : ผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; พรสนอง วงค์สิงห์ทอง; ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การสร้างสรรค์สีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประยุกต์สู่การออกแบบSungh Kim; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; กันยาพร กุณฑลเสพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การสร้างสรรค์สีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประยุกต์สู่การออกแบบSungh Kim; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; กันยาพร กุณฑลเสพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ออกแบบ และพัฒนาเตาเครื่องปั้นดินเผามอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; อภิสักก์ สินธุภัค; กฤตยชญ์ คำมิ่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563การออกแบบ Art toy ที่ผสมผสานอารมณ์ความรู้สึกของวัยเด็กเข้ากับการออกแบบเชิงปฎิสัมพันธ์ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; แฟน, จิ เซียง; Fn, Ji Xing; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การออกแบบของที่ระลึกจากวัฒนธรรมตงปา ชนเผ่าน่าซี เมืองลี่เจียงชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; หยาง,ซูแฮน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; Yang, Shuhan
2561การออกแบบของที่ระลึกจากวัฒนธรรมตงปา ชนเผ่าน่าซี เมืองลี่เจียงYang, Shuhan; ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; หยาง,ซูแฮน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564การออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้และของประดับตกแต่งจากภูมิปัญญาถักทอผสมเส้นใยก้านโหม่งต้น จากชุมชนอ่างเตย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; จุฬาวรรณ ดีเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2557การออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้ส่วนบุคคลเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศจากวัสดุไบโอคอมพอสิตต่อศักดิ์ กิตติกรณ์; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; พรทิพย์ ธรรมจริยาพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2556การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โคมไฟที่มีแนวความคิดจากตัวอักษรจีน เพื่อประดับตกแต่งศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาLi; Sun; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิสักก์ สินธุภัค, และอื่นๆ
2559การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิสักก์ สินธุภัค; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ยลพรรณ รอดรักบุญ, และอื่นๆ
2558การออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน "ไทยแลนด์แกรนด์เซล 2015" ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานีภรดี พันธุภากร; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; ณัฐพงษ์ วัจนสุนทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559การออกแบบอัตลักษณ์สากลจากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมแหล่งท่องเที่ยวแบบสโลว์ทาวน์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตะวันออก-ตะวันตก ในประเทศไทยเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; รวี หาญเผชิญ; กษม อมันตกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การออกแบบเครื่องประดับเชิงประยุกต์เพื่อเสริมธาตุทั้ง 5 ตามคัมภีร์อี้จิงฉบับโจวอื้ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; จาง, ยัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; Zhang, Yan
2561การออกแบบเครื่องประดับเชิงประยุกต์เพื่อเสริมธาตุทั้ง 5 ตามคัมภีร์อี้จิงฉบับโจวอื้Zhang, Yan; ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; จาง, ยัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์