การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อุไรวรรณ อินทมาโส

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การตรวจการปนเปื้อนของเชื้อ Staphylococcus aureus และ Listeria monocytogrnes ด้วยเทคนิค multiplex PCR ในอาหารพร้อมรับประทานกุลวรา พูลผล; อุไรวรรณ อินทมาโส; กนกพร ศรีสุจริตพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2557การตรวจสอบการปนเปื้อนของไวรัสหลายชนิดพร้อมกันในหอยนางรมด้วยวิธี RT-PCR และ Nested-PCRอุไรวรรณ อินทมาโส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2551การตรวจสอบการปนเปื้อนไวรัสตับอักเสบชนิดเอในหอยนางรมพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกอุไรวรรณ อินทมาโส
2558การตรวจสอบสายพันธุ์และความสัมพันธ์ทางสายสกุลของโรตาไวรัสในผู้ป่วยเด็กที่มีอาการท้องเสียรุนแรงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอุไรวรรณ อินทมาโส; พัชรินทร์ โชติช่วง; วรวัฒน์ สุขคำ; วิทยา ภูมิศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2556การประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบหัวใจหลอดเลือดในการให้ยาต้านโรคซึมเศร้าร่วมกับยาต้านการอักเสบในหนูขาวที่มีภาวะซึมเศร้าเพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์; อุไรวรรณ อินทมาโส; วนิดา โอฬารกิจอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2557การประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบหัวใจหลอดเลือดในการให้ยาต้านโรคซึมเศร้าร่วมกับยาต้านการอักเสบในหนูขาวที่มีภาวะซึมเศร้าเพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์; อุไรวรรณ อินทมาโส; วนิดา โอฬารกิจอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2556การพัฒนาวิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนของไวรัสตับอักเสบชนิดเอในหอยนางรมที่เพาะเลี้ยงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกอุไรวรรณ อินทมาโส; สิทธิศักดิ์ เกตุขุนทด; จันทรัตน์ ภูมิพื้นผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2560การสร้างดีเอนเอวัคซีนต่อไวรัสตับอักเสบชนิดซีที่แพร่ระบาดในปัจจุบันอุไรวรรณ อินทมาโส; ศิรินทิพย์ รัฐกิจ; เอกชัย คงคาเดือด; วิทยา ภูมิภักดิ์; กนกพร ศรีสุจริตพานิช, และอื่นๆ
2560การเปลี่ยนแปลงโคดอนเพื่อเพิ่มการแสดงออกของดีเอนเอวัคซีนต่อไวรัสตับอักเสบชนิดซีในเซลล์ที่มีต้นกำเนิดมาจากคนอุไรวรรณ อินทมาโส; พลาธิป ชูท้วม; กนกพร ศรีสุจริตพานิช; วิทยา ภูมิภักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2558วิธี duplex RT-PCR-Enzyme-Linked Immunoassay เพื่อตรวจสอบ การปนเปื้อนของไวรัสตับอักเสบชนิดเอและโรตาไวรัสพร้อมกันในหอยนางรมสดอุไรวรรณ อินทมาโส; วรวัฒน์ สุขคำ; วิทยา ภูมิศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์