การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุขใจ รัตนยุวกร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การจัดตั้งคลินิกโรคสัตว์น้ำสุขใจ รัตนยุวกร; วรรณภา กสิฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2552การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออกแววตา ทองระอา; ฉลวย มุสิกะ; ขวัญเรือน ศรีนุ้ย; สุขใจ รัตนยุวกร; ไพฑูรย์ มกกงไผ่, และอื่นๆ
2548การเจริญและการพัฒนาของตัวอ่อนและปลาวัยอ่อนในปลาการ์ตูนอานม้า (Amphiprion polymnus linnaeus (1758)สุขใจ รัตนยุวกร; กรรณิกา ชัชวาลวานิช; พิสุทธิ์ มังกรกาญจน์; อมรา ทองปาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2546การเจริญและการพัฒนาของตัวอ่อนและปลาวัยอ่อนในปลาการ์ตูนอานม้า (Amphiprion polymnus linnaeus (1758))สุขใจ รัตนยุวกร; กรรณิกา ชัชวาลวานิช; พิสุทธิ์ มังกรกาญจน์; อมรา ทองปาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2552พยาธิสภาพของสัตว์ทะเลในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกสุขใจ รัตนยุวกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2552พาราไซท์ที่เป็นอันตรายต่อหอยนางรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกสุขใจ รัตนยุวกร; สุพรรณี ลีโทชวลิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2539ฤดูกาลวางไข่ ขนาดสมบูรณ์เพศเฉลี่ยและความแตกต่างเพศทางกายภาพของปลาผีเสื้อปากยาวสุรพล ปุ้ยเจริญ; ประหยัด มะหมัด; ชาญวิทย์ ศุภปัญญาพงศ์; สุขใจ รัตนยุวกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2540ลักษณะทางจุลกายวิภาคของแมงดาทะเลในประเทศไทยสุขใจ รัตนยุวกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2542ลักษณะทางจุลกายวิภาคของโรคท้องบวมในม้าน้ำ Hippocampus kuda (Bleeker) ที่เลี้ยงในห้องปฏิบัติการสุขใจ รัตนยุวกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล