การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 612 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การซ่อมแซมเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสื่อมสภาพเนื่องจากเหล็กเสริมเกิดสนิมด้วยแผ่นไฟเบอร์ใยแก้วเสริมกำลังอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2553การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์วัสดุรูพรุนซิลิกาที่มีหมู่เอมีนเป็นหมูฟังก์ชันศรีสุดา แซ่อึ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของบาซิลลัสรูปแบบใหม่และมีประสิทธิภาพสูง โดยอาศัยการเพาะเลี้ยงเชื้อขนาดเล็กร่วมกับอาหารบ่งชี้ที่มีสีอาลักษณ์ ทิพยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559การตรวจสอบพฤติกรรมการเกิดปฎิกิริยารีดักชันและเลขออกซิเดชันของตัวเร่งปฎิกิริยาคอปเปอร์เซอร์โคเนียมออกไซด์ที่ปรับปรุงโดยแคลเซียมออกไซด์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ; กฤษฎา ผ่องแผ้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การตัดสินใจคัดเลือกผู้ส่งมอบด้วยการประยุกต์กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์และการโปรแกรมเป้าหมายฤภูวัลย์ จันทรสา; ชญานิศ วงษ์ท้าว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2555การต้านทานการกัดกร่อนเนื่องจากซัลเฟตและกรดซัลฟิวริคของจีโอพอลิเอร์จากเถ้าถ่านหินวิเชียร ชาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2551การทดลองศึกษาเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงวัชรินทร์ ดงบัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558การทดลองห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการลดทอนของคลื่นในป่าชายเลนธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับผลกระทบของคลื่นต่อต้นกล้าป่าชายเลนธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยทางอุทกพลศาสตร์ที่ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของต้นกล้าป่าชายเลนธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; กมลพล ขยันหา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2550การทดสอบ triaxial test ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯที่มีการวัด load และ strain จากภายใน cellสยาม ยิ้มศิริ; วรรณวรางค์ รัตนานิคม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2564การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของโฟมยางธรรมชาติผสมวัสดุคาร์บอนที่ได้จากกระบวนการเชิงเคมีความร้อนจากเปลือกทุเรียนพลวัตน์ เจริญธรขจรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2554การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับเซอร์โคเนียมออกไซต์และแลนทาเนียมออกไซต์สำหรับปฏิกิริยาคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรจิเนชันสร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2555การทดสอบประสิทธิภาพเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรน เมื่อใช้ก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตมาจากเอธานอลด้วยวิธีปฏิรูปด้วยไอน้ำเอกรัตน์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2555การทดสอบประสิทธิภาพเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรน เมื่อใช้ก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตมาจากเอธานอลด้วยวิธีปฏิรูปด้วยไอน้ำเอกรัตน์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2552การทดสอบหาความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิวผสมในผงซักฟอกในสภาวะที่มีออกซิเจนวิทวัส แจ้งเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การทดแทนอะคริโลไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน ด้วยยางธรรมชาติในพอลิเมอร์ผสมพอลิคาร์บอเนตและพอลิคาร์บอเนตคอมโพสิตปิยฉัตร วัฒนชัย; สาวิตรี แก้วเกิด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การทดแทนอุปกรณ์เพื่อความมั่นคงของการคุณค่าผลิตด้วยเทคนิควิศวธีรวัฒน์ สมสิริกาญจนคุณ; ณัฐชานนท์ นันทเสน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2551การทำความเย็นฮาร์ดไดร์ฟวรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2551การทำคอนกรีตบล็อกจากเถ้าก้นเตาวิเชียร ชาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์