Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 38
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558ผลและกลไกการทำงานของกรดโอคาดาอิกต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริเวณไซแนปส์ของเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสศิริพร จำเนียรสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2558การเปรียบเทียบผลของการศึกษาด้วยการยืดกล้ามเนื้อและการแช่น้ำเย็นต่อการแสดงของการปวดกล้ามเนื้อเยียดเข่าหลังการฝึกการออกกำลังกายแบบพลัยโอเมตริกในชายไทยพรพิมล เหมือนใจ; จัทร์ทิพย์ นามสว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2558การพัฒนาวัคซีนจากแอนติเจนในกลุ่มเอนไซม์ย่อยสลายโปรตีนสำหรับโรคพยาธิใบไม้ตับพรอนันต์ เกื้อไข่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2559การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดและพิษของยาฆ่าแมลงที่ส่งผลต่อสุขภาพในกลุ่มประชากรผู้ได้รับสารพิษตกค้างในผักนิรมล ธรรมวิริยสติ; สานิตา สิงห์สนั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2559กลไกระดับเซลล์ของสภาวะกรดด้านโพรงลำไส้ลดการออกฤทธิ์ของโอมิพราโซลในการยับยั้งการดูดซึมแมกนีเซียมผ่านแผ่นเซลล์เยื่อบุลำไส้เพาะเลี้ยงคาโค-2ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2559การเปลี่ยนแปลงกระบวนการแอกทินโพลิเมอไรเซชั่นในเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสชราศิริพร จำเนียรสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2559การพัฒนาวัคซีนจากแอนติเจนในกลุ่มเอนไซม์ย่อยสลายโปรตีนสาหรับโรคพยาธิใบไม้ตับพรอนันต์ เกื้อไข่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2558การศึกษาผลของสารสกัดมะเขือเทศราชินี ต่อความสามารถในการรักษาโรคความจำเสื่อมนิรมล ธรรมวิริยสติ; จิราพร จรอนันต์; ปองรุ้ง จันทรเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2558ผลทางชีวภาพของสารสังเคราะห์ gonadotropin releasing hormone ต่อกระบวนการสืบพันธุ์ของหอยเป๋าฮื้อ H. asinninaปริญญาพร หนูอุไร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2558วิธี duplex RT-PCR-Enzyme-Linked Immunoassay เพื่อตรวจสอบ การปนเปื้อนของไวรัสตับอักเสบชนิดเอและโรตาไวรัสพร้อมกันในหอยนางรมสดอุไรวรรณ อินทมาโส; วรวัฒน์ สุขคำ; วิทยา ภูมิศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์