การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 29  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560กระบวนการผลิตสร้างกะเทยคาบาเร่ต์ในเมืองพัทยาวีระ หวังสัจจะโชค; กัมปนาท เบ็ญจนาวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561กระบวนการสะสมทุนเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาของจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; จุฑามาศ ชูสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561กระบวนการสะสมทุนเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาของจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุฑามาศ ชูสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
2563การปรับตัวของชาวนามุสลิมในพื้นที่กรุงเทพมหานครรอบนอกฝั่งตะวันออกชัยณรงค์ เครือนวน; อาาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภคพล เส้นขาว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
2560การมีส่วนร่วมทางการเมืองของเกษตรกรในเขตพื้นที่ อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรีสกฤติ อิสริยานนท์; ชรินทร ประสมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การวิเคราะห์กระบวนการและรูปแบบความเป็นทาสสมัยใหม่ในประเทศไทย: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติลาวสุธี ประศาสน์เศรษฐ; ศุภกฤต ปิติพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การวิเคราะห์กระบวนการและรูปแบบความเป็นทาสสมัยใหม่ในประเทศไทย: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติลาวสุธี ประศาสน์เศรษฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศุภกฤต ปิติพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
2561การสะสมทุนของเครือธุรกิจครอบครัวและความขัดแย้งในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก: กรณีศึกษาบริษัททีพีไอจำกัด (มหาชน)สุธี ประศาสน์เศรษฐ; ศรายุทธ สรีระพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การสะสมทุนของเครือธุรกิจครอบครัวและความขัดแย้งในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก: กรณีศึกษาบริษัททีพีไอจำกัด (มหาชน)สุธี ประศาสน์เศรษฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศรายุทธ สรีระพร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
2561การสะสมทุนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจขนาดเล็กสมกฤติ อิสริยานนท์; เกริกเกียรติ รสหอมภิวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไทยสมัยนายทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ. 2544-2549)ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธโสธร ตู้ทองคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
2561ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ใน พ.ศ. 2548-2557ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ; ยุทธพร อิสรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2560ความคิดเห็นต่อการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครองโอฬาร ถิ่นบางเตียว; พรพรรษา ศิริพิพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2560ความสนใจทางการเมืองของนักเรียนทหารในกองทัพเรือ กรณีศึกษาโรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีสกฤติ อิสริยานนท์; ศุภณัฐ ใจขำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561พัฒนาการและการล่มสลายของเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาธุรกิจพลอยจันทบุรีสกฤติ อิสริยานนท์; พลวัต คงทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561พัฒนาการและการล่มสลายของเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาธุรกิจพลอยจันทบุรีสกฤติ อิสริยานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พลวัต คงทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
2561พัฒนาการโครงสร้างอำนาจท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี : วิเคราะห์แนวทางเศรษฐศาสตร์การเมืองโอฬาร ถิ่นบางเตียว; ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563วาทกรรมว่าด้วยโสเภณีในสังคมไทยโชติสา ขาวสนิท; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธุวพล ทองอินทราช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
2563เศรษฐศาสตร์การเมืองของฟุตบอลไทยโอฬาร ถิ่นบางเตียว; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กรุงไท นพรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
2563เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกระบวนการตกขอบและปฎิกิริยาต่ออำนาจรัฐและทุนของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง : กรณีศึกษากะเหรี่ยงแก่งกระจานสุธี ประศาสน์เศรษฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัทรมน สุวพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.