การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง น้ำเชื้อ - - การเก็บและรักษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การประยุกต์ใช้สมุนไพรและสูตรยาสมุนไพรในภาคตะวันออกเพื่อการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาดุกอัฟริกันแบบแช่เย็นสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; กาญจนา หริ่มเพ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2547การประยุกต์ใช้เทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาดุกอุยแบบแช่แข็งเพื่อการเพาะขยายพันธุ์วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; สุบัณฑิต นิ่มรัตน์; มานพ กาญจนบุรางกูร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การพัฒนาเทคโนโลยีการแช่แข็งน้ำเชื้อหอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata) เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; สุบัณฑิต นิ่มรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การพัฒนาเทคโนโลยีการแช่แข็งและการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาด้วยการใช้ถังไนโตรเจนเหลวชนิดมีวัสดุดูดซับเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการอนุรักษ์สัตว์น้ำวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; สุบัณฑิต นิ่มรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การพัฒนาเทคโนโลยีแช่แข็งน้ำเชื้อปลา ด้วยน้ำแข็งแห้งสำหรับใช้ในโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; สุบัณฑิต นิ่มรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การพัฒนาเทคโนโลยีแช่แข็งน้ำเชื้อปลา ด้วยน้ำแข็งแห้งสำหรับใช้ในโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; สุบัณฑิต นิ่มรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2550การเก็บรักษาถุงน้ำเชื้อกุ้งขาวและน้ำเชื้อปลาดุกอัฟริกันแบบแช่แข็งวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; สุบัณฑิต นิ่มรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2550การเก็บรักษาถุงน้ำเชื้อกุ้งขาวและน้ำเชื้อปลาดุกอัฟริกันแบบแช่แข็งวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; สุบัณฑิต นิ่มรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2548การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาตะเพียนขาวและปลาดุกอุยแบบแช่เย็นและแบบแช่แข็งเพื่อการผสมเทียมวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; สุบัณฑิต นิ่มรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์