การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง น้ำมันหอมระเหย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยสารบริสุทธิ์จากน้ำมันหอมระเหยของใบเร่วหอมสมชาติ แม่นปืน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การยืดอายุการเก็บรักษากุ้งขาวต้มโดยการเคลือบด้วยน้ำมันหอมระเหยร่วมกับการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ: ผลของการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศสวามินี ธีระวุฒิ; ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การยืดอายุการเก็บรักษากุ้งขาวต้มโดยการเคลือบด้วยน้ำมันหอมระเหยร่วมกับการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ: ผลของการเคลือบน้ำมันหอมระเหยสวามินี ธีระวุฒิ; ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2549การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรด้วยวิธีการกลั่นวรณี ตันกิติยานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2555ผลของน้ำมันหอมระเหยจากขิงต่อ Planktonic cells และไบโอฟิล์ม ของ Candida albicansพรรนิภา ศิริเพิ่มพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557ผลของน้ำมันหอมระเหยจากขิงต่อ Planktonic cells และไบโอฟิล์ม ของ Candida albicans: ผลของลูกอมขิงพรรนิภา ศิริเพิ่มพูล; จุฑาภรณ์ ศิริเพิ่มพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการใช้น้ำมันหอมระเหยต่ออาการเหนื่อยล้าในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพ็ญประภา เทียบคุณ; วารี กังใจ; สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์