การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ดินเหนียว

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การศึกษากำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำที่ถูกทำให้เข้าสู่ภาวะปกติ ของดินเหนียวกรุงเทพฯ ภายใต้สภาวะอัดตัวคายน้ำแบบปกติสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557การศึกษาความสัมพันธ์ความเค้น-ความเครียดที่ไม่เป็นเส้นตรงใน สภาพไม่ระบายน้ำของดินเหนียวกรุงเทพฯสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558การศึกษาความสัมพันธ์ความเค้น-ความเครียดที่ไม่เป็นเส้นตรงในสภาพไม่ระบายน้ำของดินเหนียวกรุงเทพฯสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2553การศึกษาพฤติกรรมของดินเหนียวกรุงเทพฯ โดยการทดลองในห้องปฏิบัติการและการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (ปีที่ 1 ของโครงการ 3 ปี)สยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2554การศึกษาพฤติกรรมของดินเหนียวกรุงเทพฯ โดยการทดลองในห้องปฏิบัติการและการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (ปีที่ 2 ของโครงการ 3 ปี)สยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2551การศึกษาพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดที่ขึ้นกับทิศทางของดินเหนียวแข็งสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556การศึกษาพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดในด้านการขึ้นกับทิศทาง, การไม่เป็นเส้นตรง, และการครากของดินเหนียวแข็งภายใต้การเฉือนแบบระบายน้ำสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556การศึกษาพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดในด้านการขึ้นกับทิศทาง, การไม่เป็นเส้นตรง, และการครากของดินเหนียวแข็งภายใต้การเฉือนแบบไม่ระบายน้ำสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2531การศึกษาวิจัยดินสำหรับทำเครื่องปั้นดินเผา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559ผลกระทบของความชื้นในการบดอัดต่อกำลังรับแรงเฉือนของดินใน สภาพไม่อิ่มตัวด้วยน้ำสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561พฤติกรรมระยะยาวของท่อฝังในคูที่ถมกลับด้วยทรายและก่อสร้างอยู่ ในดินเหนียวสําหรับสภาพดินในประเทศไทยสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2552ศึกษาสมบัติของดินเหนียวที่ใช้ผลิตอิฐมอญแดง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อการออกแบบ และพัฒนาเป็นเครื่องเคลือบดินเผาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชนเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561สัมประสิทธิ์ของความดันดินที่สภาวะอยู่นิ่งของดินเหนียวกรุงเทพประกอบตัวใหม่ขณะเพิ่มหน่วยแรงประสิทธิผลในแนวดิ่งปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2551แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบไฮเปอร์พลาสติกสำหรับดินเหนียวแข็งสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์