การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ฟลักซ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการังบริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 2เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ชลี ไพบูลย์กิจกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558ฟลักซ์ของตะกอนแขวนลอย และสารอนินทรีย์ละลายน้ำบริเวณปากแม่น้ำระยองในช่วงฤดูแล้วและฤดูน้ำมากในปี พ.ศ. 2556อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; สุธิดา กาญอติเรกลาภ; ศุภชัย ยืนยง; ธนกร คมใส; ณัฐนนท์ ต่ายเนาว์คง, และอื่นๆ
2556ฟลักซ์ของตะกอนแขวนลอยบริเวณปากแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยอง พ.ศ. 2553อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ประสาร อินทเจริญ; สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ; พรนันท์ คุณธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำบริเวณปากแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยองในฤดูแล้งและฤดูน้ำมากในปี พ.ศ. 2553อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ประสาร อินทเจริญ; ยชนา เชิดชูจันทร์; นฤมล คงเมือง; สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ, และอื่นๆ
2555ฟลักซ์ความร้อนที่ผิวหน้าทะเลในรอบปีบริเวณอ่าวไทยพนธิภา เลือดนักรบ; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์