การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อุมาพร ทาไธสง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การจำแนกจีโนไทป์/ สปีชีย์ทางอณูชีวโมเลกุลของเชื้อ Enterocytozoon bieneusi และ Cryptosporidium spp. ในสุกรที่เลี้ยงในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทยอุมาพร ทาไธสง; เสาวนีย์ ลีละยูวะ; มฑิรุทธ์ มุ่งถิ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การจำแนกจีโนไทป์/สปีชีย์ทางอณูชีวโมเลกุลของเชื้อ Enterocytozoon bieneusi และ Cryptosporidium spp. ในสุกรที่เลี้ยงในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทยอุมาพร ทาไธสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากผลหนามแดงเพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารสุขภาพวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; อุมาพร ทาไธสง; พิชญอร ไหมสุทธิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารกลุ่ม 3-substituted indole และ 2-substituted pyrroleจเร จรัสจรูญพงศ์; อุมาพร ทาไธสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารกลุ่ม 3-substituted indole และ 2-substituted pyrroleจเร จรัสจรูญพงศ์; อุมาพร ทาไธสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555ปรสิตก่อโรคที่ติดต่อผ่านทางอาหารและน้ำที่สำคัญในประเทศไทยอุมาพร ทาไธสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554ประสิทธิภาพของกรดไขมันจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคอุมาพร ทาไธสง; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สิริมา ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554ประสิทธิภาพของกรดไขมันจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคอุมาพร ทาไธสง; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สิริมา ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556ผลของน้ำมันมะพร้าวและกรดไขมันที่สกัดจากน้ำมันมะพร้าวที่มีต่อเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในอาหารและการประยุกต์ใช้เป็นสารยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหารอุมาพร ทาไธสง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สิริมา ชินสาร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นันทิดา บรรณสาร, และอื่นๆ