การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุชาติ เถาทอง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 36  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563กระบวนแบบถนิมพิมพาภรณ์ : แนวทางการออกแบบรูปลักษณ์เครื่องประดับสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนกวรรณ ใจหาญ, และอื่นๆ
2553การจัดการวิธีการอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดีท้องถิ่นบนเส้นทางนิราศเมืองแกลง บริเวณภาคตะวันออกตอนล่างสุชาติ เถาทอง; ประเสริฐ ศีลรัตนา; นพดล ใจเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2550การศึกษาสำรวจเส้นทางสัญจรโบราณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสุชาติ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2547การศึกษาเปรียบเทียบประติมากรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกตอนบนและภาคตะวันออกตอนล่างของไทยสุชาติ เถาทอง; นพดล ใจเจริญ; อรอนงค์ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2547การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การแกะสลักหินของท้องถิ่นภาคตะวันออกตอนล่างสุชาติ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2543การสำรวจและศึกษาแหล่งข้อมูลพื้นฐานทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นในภาคตะวันออก (ศิลปกรรม-ศิลปหัตถกรรม)สุชาติ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563การออกแบบพื้นที่ชุมชนตลาดโบราณนครเนื่องเขตในเชิงอนุรักษ์รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จินดา เนื่องจำนงค์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สราวุธ อิศรานุวัฒน์, และอื่นๆ
2563การออกแบบภาพสื่อทางทัศน์ในพื้นที่จีโอพาร์คโคราชสะท้อนพลวัตภูมิศาสตร์บรรพกาล กรณีศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อติเทพ แจ้ดนาลาว; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จิรายุฑ ประเสริฐศรี, และอื่นๆ
2560การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานบนโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อการบริโภคสินค้าในประเทศไทย : กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์สุชาติ เถาทอง; บุญชู บุญลิขิตศิริ; หลิน,จู้; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; Lin, Zhu
2560การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานบนโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อการบริโภคสินค้าในประเทศไทย : กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์สุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บุญชู บุญลิขิตศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Lin, และอื่นๆ
2560คลองในกรุงเทพมหานคร : สายน้ำกับงานศิลปะสุชาติ เถาทอง; อิทธิพล ตั้งโฉลก; พิสิษฐ์ พันธ์เทียน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560คลองในกรุงเทพมหานคร : สายน้ำกับงานศิลปะสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อิทธิพล ตั้งโฉลก; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พิสิษฐ์ พันธ์เทียน, และอื่นๆ
2564จากนามธรรมสู่รูปธรรม : การวิเคราะห์โครงสร้างภาพสัญญะในงานโฆษณาท่องเที่ยวไทยเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบสื่อสารลักษณะไทยร่วมสมัยสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาวิน อินทรังษี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ณัฐพล อ้นอารีย์, และอื่นๆ
2548จิตรกรรมฝาผนังริมฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยสุชาติ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก
2560ปรากฎการณ์ธรรมชาติทะเลสาบสงขลา : ภาพสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมทางการเห็นสุชาติ เถาทอง; โกสุม สายใจ; เจียมจันทร์ จันทร์คงหอม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ปรากฎการณ์ธรรมชาติทะเลสาบสงขลา : ภาพสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมทางการเห็นสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; โกสุม สายใจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เจียมจันทร์ จันทร์คงหอม, และอื่นๆ
2560พัฒนาการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยในประเทศไทย : รูปแบบการสร้างสรรค์สุชาติ เถาทอง; ภรดี พันธุภากร; พิพัฒน์ จิตรอารีย์รักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560พัฒนาการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยในประเทศไทย : รูปแบบการสร้างสรรค์สุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิพัฒน์ จิตรอารีย์รักษ์, และอื่นๆ
2561พิพิธภัณฑ์ประเทศไทยแนวทางการออกแบบพื้นที่ร่วมสมัยสุชาติ เถาทอง; วิโชค มุกดามณี; รัษฎา บุญสอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561พิพิธภัณฑ์ประเทศไทยแนวทางการออกแบบพื้นที่ร่วมสมัยสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิโชค มุกดามณี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รัษฎา บุญสอน, และอื่นๆ