การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศรสุภา ลิ้มเจริญ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564Anomalous origin of right coronary artery originating from ascending aorta: A case reportSornsupha Limchareon; Jiraporn Chawalitumporn; ศรสุภา ลิ้มเจริญ; จิรพร ชวลิตอัมพร
2564Impact of early clinical exposure for second year medical students at Burapha UniversitySornsupha Limchareon; Chirat Sukme; Pakaphan Dinchuthai; Nalinee Pattrakornkul; Sineenart Panichyawat, และอื่นๆ
2561การตรวจชุดภาพรังสีช่องท้องที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางช่องท้องชนิดที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุและประโยชน์ของชุดภาพรังสีช่องท้องศรสุภา ลิ้มเจริญ; อลิสรา วงษ์สุทธิเลิศ; ชื่นฤทัย ยี่เขียน; ลลิตพรรณ นิมมานเกียรติกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563การใช้เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายเพื่อป้องกัน การเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากการฉีดสารทึบรังสีในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระวีวรรณ วิฑูรย์; สมชาย ยงศิริ; ศรสุภา ลิ้มเจริญ; ตระการ ไชยวานิช; ศิริญญา ปัญญา, และอื่นๆ
2559คุณภาพใบส่งตรวจทางรังสีวิทยาของงานรังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเกศราภรณ์ ขาววิเศษ; ศรสุภา ลิ้มเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2557ประสิทธิภาพในการประเมินภาวะไส้ติ่งอักเสบด้วยอัลตร้าซาวด์ในกลุ่มผู้ป่วยเด็กศรสุภา ลิ้มเจริญ; อดิสรณ์ บุญญฤทธิ์; อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยาในโควิด-19ศรสุภา ลิ้มเจริญ; จิตราพร อินทรารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์