การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักคอมพิวเตอร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การประยุกต์ใช้ Azure Devops เพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์คณิต ธุระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักคอมพิวเตอร์
2562การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้สมัครที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยระบบ TCAS โดยใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติสุกัญญา ประมงค์กิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักคอมพิวเตอร์
2563ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการประเภทการฝึกอบรมสัมมนาของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาฐิติรัชต์ สุดพุ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักคอมพิวเตอร์
2562โครงการวิจัยเรื่องระบบตรวจสอบสถานะอุณหภูมิและความชื้นห้องเซิร์ฟเวอร์ด้วย IoTเจตนันต์ เจือจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักคอมพิวเตอร์