การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ภูวดล วรรธนะชัยแสง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การพัฒนาเครื่องประดับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากแก้วอุณหภูมิต่ำที่ปราศจากตะกั่ว (ปีที่ 1)สายสมร นิยมสรวญ; ภูวดล วรรธนะชัยแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2557การศึกษาแก้วเติมสำหรับรอยแตกบนทับทิมภูวดล วรรธนะชัยแสง; อาภากร นุ้ยพิน; ณัฐพล ชมแสง; เอกรัฐ มีชูวาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2543ศึกษาโครงสร้างและสมบัติแม่เหล็กของ Sm-Co-Cr โดยการเติม Nd ภายใต้การเผาในไนโตรเจนชัยศักดิ์ อิสโร; ภูวดล วรรธนะชัยแสง; ยุพา วานิชชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557เพทายและการปรับปรุงคุณภาพความร้อนภูวดล วรรธนะชัยแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี