กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2748
ชื่อเรื่อง: เพทายและการปรับปรุงคุณภาพความร้อน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Zircon and its heat treatment
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภูวดล วรรธนะชัยแสง
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
คำสำคัญ: เพทาย
อัญมณี - - กรรมวิธีทางความร้อน
เพทาย - - กรรมวิธีทางความร้อน
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: เพทายเป็นอัญมณีที่นิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ สามารถพบได้ในหลายประเทศทั่วโลกและมีหลากหลายสี แต่ที่ได้รับความนิยมที่สุดคือเพทายจากแหล่งรัตนคีรี ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีสีน้ำตาลอมแดง การปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนจะสามารถเปลี่ยนจากสีน้ำตาลอมแดงไปเป็นสีฟ้าในสภาวะการเผาแบบไร้ออกซิเจน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2748
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
160-168.pdf983.72 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น