บทความวิชาการ (Journal Articles) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 3 of 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557เพทายและการปรับปรุงคุณภาพความร้อนภูวดล วรรธนะชัยแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2012ผลของการหล่อต่อความแข็ง การกันหมอง และโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมเงิน เครื่องประดับ เงิน-ทองแดง-สังกะสี-ซิลิกอนชุติมันต์ จันทร์เมือง; ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี; วรรณพร คงเมือง; J. T. H. Pearce; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2557การศึกษาแก้วเติมสำหรับรอยแตกบนทับทิมภูวดล วรรธนะชัยแสง; อาภากร นุ้ยพิน; ณัฐพล ชมแสง; เอกรัฐ มีชูวาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 3 of 3