การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ภรดี พันธุภากร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 56  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560กลองมโหระทึก : มรดกทางวัฒนธรรมกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงภารดี มหาขันธ์; ภรดี พันธุภากร; Yanxiong, Wei; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555กลุ่มศิลปินทางด้านศิลปวัฒนธรรมแบบร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์ในภาคตะวันออกภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; บุญชู บุญลิขิตศิริ; นิกร กาเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การพัฒนาชุดชาโลหะของชนชาติไป๋ อำเภอเฮ่อชิ่ง : การสร้างสรรค์สู่ความร่วมสมัยชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; ภรดี พันธุภากร; หลินอี้, จาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; Linyi, Zhang
2561การพัฒนาชุดชาโลหะของชนชาติไป๋ อำเภอเฮ่อชิ่ง : การสร้างสรรค์สู่ความร่วมสมัยLinyi; Zhng; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภรดี พันธุภากร, และอื่นๆ
2535การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเซรามิกส์ในจังหวัดชลบุรีภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2562การศึกษากระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน้ำพลาสติกและกระบวนการสร้างพื้นผิวโดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และ ทุ่นโฟมศุภรา อรุณศรีมรกต; ปิติวรรธน์ สมไทย; ภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2547การศึกษารวบรวมลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง สกุลช่างจันทบุรีภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2531การศึกษาวิจัยดินสำหรับทำเครื่องปั้นดินเผา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2548การศึกษาเครื่องเคลือบดินเผาเพื่อประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; ศมประสงค์ ชาวนาไร่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2546การศึกษาเทคโนโลยีการทำอิฐและการก่อสร้างเตาเผาอิฐแบบพื้นบ้านของชลบุรีเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; ภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2552การศึกษาเทคโนโลยีเครื่องปั้นดินเผาแหล่งจันทบุรีภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การศึกษาเพลงบอกทรงเครื่องแห่งเมืองนคร สมใจ ศรีอู่ทองมนัส แก้วบูชา; ภรดี พันธุภากร; ณัฏฐวุธ นุราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การศึกษาเพลงบอกทรงเครื่องแห่งเมืองนคร สมใจ ศรีอู่ทองมนัส แก้วบูชา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฏฐวุธ นุราช, และอื่นๆ
2561การสร้างชุดสีจากทุ่งดินแดงตงชวนเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะภาพปักเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Li Li; ภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2560การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเพื่อประดับตกแต่งจากพุทธสัญลักษณ์ในประเทศจีนJunki; Fu; ภานุ สรวยสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภรดี พันธุภากร, และอื่นๆ
2560การออกแบบสื่อสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น : เจดีย์ของวัดราชบูรณะพระนครศรีอยุธยาภรดี พันธุภากร; สันติ เล็กสุขุม; เพียงพิศ ชะโกทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การออกแบบสื่อสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น : เจดีย์ของวัดราชบูรณะพระนครศรีอยุธยาภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สันติ เล็กสุขุม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เพียงพิศ ชะโกทอง, และอื่นๆ
2561การออกแบบสื่อให้ความรู้เรื่อง "เข้าใจเราเจ้าสองขา" สำหรับกลุ่มเจเนอเรชั่นวายภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บุญชู บุญลิขิตศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนรัฐ ฌานจิตกุกศล, และอื่นๆ
2558การออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์ ชุด “บันทึกแห่งดอกไม้”ภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561"กาสรศิลป์" ประติมากรรมตกแต่ง หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; รัตนชาติ ผิวงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์