การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พิทักษ์ สูตรอนันต์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562กระบวนการทางชีวสารสนเทศเพื่อช่วยในการศึกษากลไกการยับยั้งการอักเสบของสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติที่ได้จากพืชสมุนไพรในภาคตะวันออกพิทักษ์ สูตรอนันต์; กล่าวขวัญ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2546การจำแนกชนิดของม้าน้ำสกุล Hippocampus ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรมจากเครื่องหมายดีเอ็นเอพิทักษ์ สูตรอนันต์; เสาวภา สวัสดิ์พีระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การทำนายกลไกการอักเสบด้วยการวิเคราะห์เครือข่ายโดยเทคนิคทางชีวสารสนเทศกล่าวขวัญ ศรีสุข; พิทักษ์ สูตรอนันต์; ฐิติรัตน์ นุชศิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การทำนายกลไกการอักเสบด้วยการวิเคราะห์เครือข่ายโดยเทคนิคทางชีวสารสนเทศกล่าวขวัญ ศรีสุข; พิทักษ์ สูตรอนันต์; ฐิติรัตน์ นุชศิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนจากข้อมูลไมโครอาร์เรย์ของเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่ถูกกระตุ้นด้วยไลโพพอลิแซกคาไรด์กล่าวขวัญ ศรีสุข; พิทักษ์ สูตรอนันต์; เหมือนฝัน โวหารกล้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2565การสำรวจกระบวนการทางชีวภาพระดับโมเลกุลของสารแคนนาบินอยด์ โดยการวิเคราะห์เครือข่ายฟังก์ชัน นัลโมดูลธนบูลย์ ใจดี; พิทักษ์ สูตรอนันต์
2563การสำรวจกลไกการยับยั้งการอักเสบของสารออกฤทธิ์จากหัวหอมโดยการวิเคราะห์เครือข่ายปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนบนพื้นฐานโมดูลจิดาภา สอนศิริ; พิทักษ์ สูตรอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562ขั้นตอนทางชีวสารสนเทศสำหรับการค้นหาเครือข่ายที่ตอบสนองต่อการอักเสบในเซลล์แมคโครฟาจหนูพิทักษ์ สูตรอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2547คุณภาพของเนื้อกุลาดำที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมเกลือแร่ภายใต้ความเค็มน้ำ 4 ระดับอรสา สุริยาพันธ์; บุญรัตน์ ประทุมชาติ; พิทักษ์ สูตรอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559ชีววิทยาเชิงระบบสำหรับสืบค้นกลไกการตอบสนองต่อการอักเสบในเซลล์แมคโครฟาจของหนูพิทักษ์ สูตรอนันต์; กล่าวขวัญ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557เครือข่ายควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองการอักเสบ จากข้อมูลไมโครอาร์เรย์พศิกา ใบยา; วิไลพร ศรีตะบุตร; พิทักษ์ สูตรอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์