การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การพัฒนาชุดชาโลหะของชนชาติไป๋ อำเภอเฮ่อชิ่ง : การสร้างสรรค์สู่ความร่วมสมัยชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; ภรดี พันธุภากร; หลินอี้, จาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; Linyi, Zhang
2561การพัฒนาชุดชาโลหะของชนชาติไป๋ อำเภอเฮ่อชิ่ง : การสร้างสรรค์สู่ความร่วมสมัยLinyi, Zhang; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; ภรดี พันธุภากร; หลินอี้, จาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การอนุรักษ์และเผยแพร่เพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มนัส แก้วบูชา; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; วันทยา บัวทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การอนุรักษ์และเผยแพร่เพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มนัส แก้วบูชา; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; วันทยา บัวทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560คนกับการจัดการละครเวที : กรณีศึกษาเทศกาลศิลปะการละครนิพนธ์บางแสนละครก่อนจบ มหาวิทยาลัยบูรพาธนะรัชต์ อนุกูล; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; กัลยา หงษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560คนกับการจัดการละครเวที : กรณีศึกษาเทศกาลศิลปะการละครนิพนธ์บางแสนละครก่อนจบ มหาวิทยาลัยบูรพาธนะรัชต์ อนุกูล; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; กัลยา หงษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ความสำคัญและบทบาทของกลองปู่จาในบริบทพื้นที่วัดเจดีย์ซาวหลัง จังหวัดลำปางมนัส แก้วบูชา; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; วีระวัฒน์ เสริมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ความสำคัญและบทบาทของกลองปู่จาในบริบทพื้นที่วัดเจดีย์ซาวหลัง จังหวัดลำปางมนัส แก้วบูชา; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; วีระวัฒน์ เสริมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561จิตรกรรมมหากาพย์การสร้างโลก "มู่ผ้ามี่ผ้า" ของชนเผ่าลาหู่ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; ภานุ สรวยสุวรรณ; หยาง,ลู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; Lu, yang
2561จิตรกรรมมหากาพย์การสร้างโลก "มู่ผ้ามี่ผ้า" ของชนเผ่าลาหู่Lu yang; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; ภานุ สรวยสุวรรณ; หยาง,ลู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ (วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม) : การจัดการแหล่งเรียนรู้ศิลปะจีน ณ จังหวัดชลบุรีLn, Chnglong; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; มนัส แก้วบูชา; แลน, ฉางหลง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2557เวชกรรมสังคมภูมิพลังผู้สูงวัย : วิถีชุมชนกับการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านตามแนวชายแดนไทยภาคเหนือภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศาสตรี เสาวคนธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร, และอื่นๆ
2562โครงการแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : บ้านมาบหม้อ ตำบลบ้านปึก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีเกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; ธรรมศักดิ์ สงกา; มนัส แก้วบูชา; ศรัญญา ประสพชิงชนะ, และอื่นๆ