DSpace Repository

Browsing บทความวิชาการ (Journal Articles) by Title

Browsing บทความวิชาการ (Journal Articles) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ratchanikorn Chonchaiya; Warin Vipismakul; Arisa Jiratampradab (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564)
  เราหาผลเฉลยทั้งหมดของสมการไดโอแฟนไทน์ x12 + x22 + x23 + … xn2 = u2 โดยพัฒนาจากวิธีทางเรขาคณิตของ (Ayoub, 1984) ที่ใช้ในการหาผลเฉลยของสมการ x2 + y2 + z2 = u2 เราสามารถหาจุดตรรกยะทั้งหมดบนทรงกลมหนึ่งหน่วย n มิติ ผ่านการลาก ...
 • F. William H. Beamish; Phannee Sa-ardrit (2007)
  Freshwater fishes from a diverse array of 11 families, some dominated by marine species and others containing only a few species, were collected by electrofishing from 84 locations on small rivers in central Thailand and ...
 • F. William H. Beamish; พัชรา นิธิโรจน์ภักดี; รุ่งทิพย์ โพล้งเศรษฐี; เพียงใจ ชนินทรภูมิ (2009)
  The concept of environmental, feeding and reproductive adaptations refers to phenotypic-or genotypic related charecteristics that enable an organism to better cope with specific habitats including other biota and has wide ...
 • Lee Sassanapitax; Boonyong Sriponpaew (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2565)
  ในบทความนี้แนวคิดของไอดีลแบบแอนติวิภัชนัยของพีชคณิตแบบ AB ได้รับการแนะนำและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องได้รับการพิสูจน์อีกทั้งเราได้ศึกษาลักษณะเฉพาะโดยใช้แนวคิดของสับเซตลำดับชั้นที่ต่ำกว่า ยิ่งไปกว่านั้นเราได้ให้คุณสมบัติของผลคู ...
 • Chuntharawan Saengkae.; K. Meewassanasuk. (2008)
  Andrographis paniculata Nees. has a surprisingly broad range of pharmacological effects for centu- ries and has not been associated with any major side effects. The Andrographis paniculata extract (APE) and its mains ...
 • Thidarat Noiraksar; Jongkolnee Jongaramruong; Chantarawan Saengkhae; Jirapan Piekpia (2010)
  Brown seaweeds contain a wide variety of compounds that inhibit cell proliferation and stimulate apoptosis. In this study, we investigated the antiproliferative and apoptotic properties of Sargassum binderi Sonder(SB)from ...
 • Kanint Teerapabolarn (2008)
  We use the w-function and the Stein identity to give a result on the binomial approximation to the beta-binomial distribution in terms of the total variation distance between the beta-binomial and binomial distributions ...
 • เพียงพักตร์ สุขรักษ์; จารุวรรณ พิเคราะห์ผล (2557)
  จากการสํารวจและเก็บตัวอย่างไบรโอไฟต์ซึ่งประกอบด้วยมอสส์ ลิเวอร์เวิร์ต และฮอร์นเวิร์ตในสวนรุกชาติหนองตาอยู่ จังหวัดชลบุรีพบไบรโอไฟต์ทั้งหมด 12 ชนิด ประกอบด้วย มอสส์ 10 ชนิด 6 สกุล 6 วงศ์ลิเวอร์เวิร์ต 2 ชนิด 2 สกุล 2 ...
 • อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ปราโมทย์ โศจิศุภร; K. Olaf Niemann; Tetsuo Yanagi; Satsuki Matsumura (2009)
  แบบจำลองไฮไดรไดนามิค Princeton Ocean Model (POM) ได้ถูกนำมาใช้ศึกษาการไหลเวียนเชิง 3 มิติของกระแสน้ำในอ่าวไทยตอนบน โดยพิจารณา ลม น้ำขึ้น-น้ำลง และน้ำท่า เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ผลที่ได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตามฤด ...
 • Surin Matchacheep; Rungwit Chaijirawong; Pongrat Dumrangrojwattana; Robert G. Moolenbeek (2007)
  Morphology, shell, jaw, radula, and reproductive anatomy of land snails in the genus Succinea from the Eastern Thailand have been studied. Snails were collected from Chantaburi, Rayong and Trat Province. They were compared ...
 • Suchaya Pongsai; S. Hannongbua (2008)
  Configurational averaging technique is adopted via lattice statics approach to obtain the thermodynamic and structural properties of ZSM-5 containing various impurity content. Different Si:Al:Fe and Si:Al:P ratios within ...
 • Subuntith Nimrat; Verapong Vuthiphandchai; Sumate Chomphuthawach (2009)
  Sperm cryopreservation of red snapper (Lutjanus argentimaculatus) is essentially unexplored, although many species of the Lutjanidae family are considered to be high-value commercial species. The objective of this study ...
 • Chaveng Pakawatchai; Thawatchai Tuntulani; Chomchai Suksai; Sarayut Watchasit (2008)
  In the title compound, [Zn(C20H17N4O3)2(H2O)2], the ZnII atom, lying on a twofold rotation axis, is six-coordinated in a distorted octa­hedral geometry by two phenolate O atoms and two carbonyl O atoms from two ...
 • Somsak Pantuwatana (2014)
  Ebola virus is currently created a panic among scientists and people around the world. All information concerning the biology and facts of Ebola virus were then reviewed and analyzed in order to reveal the facts and the ...
 • Subuntith Nimrat; Verapong Vuthiphandchai; Sunisa Suksawat; Pongsiri Maleeweach (2008)
  Various treatments of shrimp pond bottom soil containing organic sludge were examined for the changes in pH, organic matter and removal efficiency of pathogenic bacteria (Vibrio and Pseudomonas). The experimental period ...
 • Pranitda Peng-ngeiw; Somtawin Jaritkhuan; Suriyan Tunkijjanukij (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564)
  ทำการศึกษาสารอินทรีย์ทั้งหมดในดินตะกอน และฟลักซ์ของอนินทรีย์ไนโตรเจนละลายน้ำระหว่างน้ำ และดินตะกอนในอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในเดือนสิงหาคม 2557 ธันวาคม 2557 และเมษายน 2558 โดยเก็บตัวอย่างน้ำและดินตะกอนจาก 3 สถานี 1) ...
 • Nongnud Tangkrock-olan; Waritchon Ninlanon (2008)
  The effects of handling processes were investigated in the mud crab, Scylla serrata, using pre-cooling and chelae tying during emersion storage.Muscle glycogen, muscle lactate, muscle yield, muscle pH, volatile basic ...
 • Nongnud Tangkrock-olan; Waritchon Ninlanon (2008)
  The effects of handling processes were investigated in the mud crab, Scylla serrata, using pre-cooling and chelae tying during emersion storage.Muscle glycogen, muscle lactate, muscle yield, muscle pH, volatile basic ...
 • Uraiwan Intamaso; Pitak Imloinoul; Chutikorn Nopparat; Jeerawat Sudsamai (2005)
  The gene-expression system was used to overproduce desired peptides derived from six individual phage clones previously selected by MAb 5145A recognizing CD 4 binding sit epitope on HIVgp120. Presenting in the biological ...
 • Jaray Jaratjaroonphong; Sureeporn Ruengsangtongkul (2014)
  ในงานวิจัยนี้พบว่าสาร FeCl3•6H2O เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพในปฏิกิริยา aza-Friedel-Crafts ของสารตั้งต้น สามองค์ประกอบคือ arenes หรือ heteroarenes, tert-butyl carbamate และ aromatic aldehydes ภายใต้สภาวะที่ไม่รุ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account