การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ไคโตซาน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การระบาดของเชื้อ Nosema ceranae และความรุนแรงของโรค ในผึ้งหลวง (Apis dorsata Fabricius, 1793) ในประเทศไทยกันทิมา สุวรรรณพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การระบาดของเชื้อ Nosema ceranae และความรุนแรงของโรค ในผึ้งหลวง (Apis dorsata Fabricius, 1793) ในประเทศไทยกันทิมา สุวรรรณพงศ์; Martin Hussemann; สัมฤทธิ์ มากสง; แสนชัย นารี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552การศึกษาผลของการใช้ไคโตซานต่อคุณภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์หอยนางรมแกะเปลือกเยาวภา ไหวพริบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558พอลิเมอร์ชีวภาพไคโตซาน/ เจลาติน ที่มีสมบัติแม่เหล็ก สำหรับเป็นเรซินแลกเปลี่ยนไอออนและกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งธนิดา ตระกูลสุจริตโชค; ปิยะพร ณ หนองคาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559พอลิเมอร์ชีวภาพไคโตซาน/ เจลาติน ที่มีสมบัติแม่เหล็ก สำหรับเป็นแรซินแลกเปลี่ยนไอออนและกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งธนิดา ตระกูลสุจริตโชค; ปิยะพร ณ หนองคาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555เมมเบรนไคโตซาน/พอลิ (อะคริเลต) อินเทอร์เพนิงเทรทิง พอลิเมอร์เน็ทเวิร์ค สำหรับใช้งานด้านชีวการแพทย์ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค; ปริยา นุพาสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557เมมเบรนไคโตซาน/พอลิ (อะคริเลต) อินเทอร์เพนิงเทรทิง พอลิเมอร์เน็ทเวิร์ค สำหรับใช้งานด้านชีวการแพทย์ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค; ปริยา นุพาสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์