การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง โลหะ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การกำจัดโลหะอันตรายในน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการด้วยอนุภาค แม่เหล็กนาโน (Fe3O4) เคลือบด้วยพอลิเมอร์ศศิธร มั่นเจริญ; ปิยะพร ณ หนองคาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การกำจัดโลหะอันตรายในน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการด้วยอนุภาคแม่เหล็กนาโน (Fe3 O4) เคลือบด้วยพอลิเมอร์ศศิธร มั่นเจริญ; ปิยะพร ณ หนองคาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การบ่มแข็งและโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมเงินสำหรับเครื่องประดับชุติมันต์ จันทร์เมือง; ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2560การปรับปรุงความแข็งโลหะเงินสเตอร์ลิงสำหรับเทคนิคการฝังไร้หนามณัฐพล ชมแสง; ชุติมันต์ จันทร์เมือง; พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์; สุทธาวัลย์ อิ่มอุไร; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2536การแพร่กระจายและการสะสมของปริมาณโลหะหนักบางชนิดบริเวณชุมชนชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกอรุณี เทอดเทพพิทักษ์
2550ปริมาณโลหะหนักและเมทัลโลทัยโอนินในเลือดของพนักงานเชื่อมในอุตสาหกรรมประกอบลิฟต์และบันไดเลื่อน-; ณัฐนันท์ คงคาประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2012ผลของการหล่อต่อความแข็ง การกันหมอง และโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมเงิน เครื่องประดับ เงิน-ทองแดง-สังกะสี-ซิลิกอนชุติมันต์ จันทร์เมือง; ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี; วรรณพร คงเมือง; J. T. H. Pearce; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2561ผลของวิธีการเติมโลหะเหล็กบนตัวรองรับซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยเพื่อดูดซับสารปราบวัชพืชไกลโฟเชตอรสุรางค์ โสภิพันธ์; จตุพร วิทยาคุณ; เพียว ผาใต้; นวลละออง สระแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร